220.000€ για την καθαριότητα του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας

Share Button

ΟΛΗΓΟ Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «Καθαριότητα του Κεντρικού Επιβατικού Σταθμού, του Πυροσβεστικού Σταθμού και των λοιπών στεγασμένων χώρων του Λιμένα – Καθαριότητα των χώρων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένων Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Συβότων και Σαγιάδας αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και αποκομιδή των απορριμμάτων από τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας».

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€220.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., οπότε πρέπει έως τις 15 Ιανουαρίου 2015, να κατατεθούν οι προσφορές στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. (Δ/νση: Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός – Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – 46100 Ηγουμενίτσα).

Πληροφορίες για τους όρους καθώς και το τεύχος της διακήρυξης θα δίνονται στα γραφεία του Ο.Λ.ΗΓ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 – 14:00 ) και στο τηλέφωνο : 26650 99335.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.