Αγώνες Στίβου “9α Γιτάνεια” το Σάββατο 4 Ιουνίου στην Ηγουμενίτσα

Share Button

Ο Γ.Σ.Πρωτέας Ηγουμενίτσας, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ηπείρου συνδιοργανώνουν συνδιοργανώνουν τους αγώνες στίβου με την επωνυμία “9α Γιτάνεια” και με την υποστήριξη του δήμου Ηγουμενίτσας -ΠΑΚΠΠΟ .

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 4 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας με ώρα έναρξης 15:30.

Τα αγωνίσματα που προβλέπεται να διεξαχθούν με βάση την προκήρυξη των αγώνων είναι τα παρακάτω ανά ηλικιακή κατηγορία

Κ 12 Α: 50μ-ΜΗΚΟΣ-600μ-ΜΠΑΛΑ 1 Κgr

Κ 12 Κ : 50μ-ΜΗΚΟΣ-600μ- ΜΠΑΛΑ 1 Κgr

Κ 14 Α: 60μ-ΜΗΚΟΣ-1000μ-ΣΦΑΙΡΑ

Κ 14 Κ ΄ : 60μ-60μ ΕΜΠ-ΜΗΚΟΣ-1000μ-ΣΦΑΙΡΑ

Κ 16 Α΄: 80μ-150μ- 200μ ΕΜΠΟΔΙΑ –1200μ -ΜΗΚΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ-2000μ ΦΕ Κ 16΄ Α

Κ 16 Κ : 80Μ-150Μ-80 ΕΜΠΟΔΙΑ–1200 Μ -ΜΗΚΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ-ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ: 100μ-200μ-ΜΗΚΟΣ- ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100μ-200μ-ΜΗΚΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΥΨΟΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις πρέπει να αποστέλλονται στο e- mail της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ [email protected] και στο [email protected] το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 1-6-2022

Η προκήρυξη

Ο Γ.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ , η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και η  ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ συνδιοργανώνουν  τους αγώνες στίβου   ¨9α ΓΙΤΑΝΕΙΑ¨ και με την υποστήριξη του ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν  το Σάββατο   4/6/2022 στο Δημοτικό Στάδιο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  και ώρα 15:30 με τους παρακάτω όρους:

 

Η Λ Ι Κ Ι Ε Σ:

Κ 12:                                                                  2011 – 2012-2013

Κ 14 :                                                                 2009 – 2010

Κ 16:                                                                  2007 – 2008

Κ 18 :                                                                 2005 – 2006

ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ:                                          2004  και μεγαλύτεροι

 

Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α:

 

Κ 12 Α:50Μ-ΜΗΚΟΣ-600Μ-ΜΠΑΛΑ 1 Κgr
Κ 12 Κ :50Μ-ΜΗΚΟΣ-600Μ- ΜΠΑΛΑ 1 Κgr
Κ 14 Α:60Μ-ΜΗΚΟΣ-1000Μ-ΣΦΑΙΡΑ
Κ 14 Κ ΄ :60Μ-60 ΕΜΠ-ΜΗΚΟΣ-1000Μ-ΣΦΑΙΡΑ
Κ 16 Α΄:80Μ-150Μ- 200 ΕΜΠΟΔΙΑ –1200 Μ -ΜΗΚΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ-2000 ΦΕ  Κ 16΄ Α
Κ 16 Κ :80Μ-150Μ-80 ΕΜΠΟΔΙΑ–1200 Μ -ΜΗΚΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ-ΥΨΟΣ
ΑΝΔΡΩΝ:100Μ-200Μ-ΜΗΚΟΣ- ΤΡΙΠΛΟΥΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:100Μ-200Μ-ΜΗΚΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΥΨΟΣ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στους Αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες, που ανήκουν στη δύναμη των    Σωματείων-Μελών του ΣΕΓΑΣ.

Κάθε αθλητής-τρια μπορεί να δηλωθεί και να συμμετάσχει στα αγωνίσματα, όπως ακριβώς προβλέπεται από τις τεχνικές διατάξεις του ΣΕΓΑΣ, για τα διασυλλογικά Πρωταθλήματα 2018 της κατηγορίας τους.

Τα Σωματεία έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό Αθλητών –Αθλητριών  σε  κάθε αγώνισμα.

Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής – τρια που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα αγωνιστεί κανένας αθλητής- τρια, αν δεν έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας.

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι: Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί στίβου του ΣΕΓΑΣ 2021-22.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α)  Οι  δηλώσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις πρέπει να αποστέλλονται στο e- mail της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ [email protected] και στο [email protected]   το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ   1-6-2022

Μετά  την  παρέλευση  της  προθεσμίας  αυτής  δε  θα  επιτρέπεται  καμία προσθήκη ή αλλαγή.

β)  Στις  δηλώσεις  συμμετοχής  των  συλλόγων πρέπει να αναγράφονται, το  ονοματεπώνυμο των αθλητών – τριών ολογράφως και όπως ΑΚΡΙΒΩΣ αναφέρεται στο δελτίο τους, το έτος γέννησης και ο αριθμός δελτίου εγγραφής στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

γ) Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον πρόεδρο,   τον γεν. γραμματέα και να έχουν τη σφραγίδα του σωματείου.

Σε  αντίθετη  περίπτωση, ΔΕ ΘΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ  Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των  αθλητών – τριών του σωματείου.

Επίσης ΔΕ ΘΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ  Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  αθλητών – τριών να αγωνιστούν εκτός συναγωνισμού σε κανένα αγώνισμα πέραν αυτών που προβλέπουν οι τεχνικές διατάξεις 2021 του ΣΕΓΑΣ  ότι έχουν δικαίωμα.

δ) Ο έλεγχος των αθλητών στην αίθουσα κλήσεως, θα πρέπει να έχει τελειώσει, 30΄, πριν την έναρξη εκάστου αγωνίσματος. Απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε παράγοντα ή προπονητή στην αίθουσα κλήσης εκτός από τον επίσημο εκπρόσωπο του συλλόγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε δηλώνεται  κανένας αθλητής – τρια εάν το δελτίο του δεν έχει εκδοθεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και βρίσκεται στην κατοχή του σωματείου.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΔΕ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ.

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των Συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί από γιατρό πριν από τους αγώνες. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών-τριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του Δελτίου του αθλητή-τριας και το οποίο θεωρείται από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ιατρούς. Το Δελτίο Υγείας ισχύει για ένα [1] έτος από τη θεώρησή του.

Το πρωτότυπο δελτίο του αθλητή με την ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ πρέπει, να το έχει μαζί του ο εκπρόσωπος του σωματείου στο χώρο των αγώνων και να το δείχνει όταν του ζητηθεί.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

Στα αγωνίσματα της κατηγορίας Κ 16-Κ 18 & Α-Γ θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές .

Τεχνικός Υπεύθυνος των Αγώνων ορίζεται ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ κ . Πλάτωνας Βασίλειος .

Υπεύθυνοι εγκατάστασης ορίζεται ο κ Μπέσης Ζώης μέλος του Δ.Σ του Γ.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη των αγώνων θα ρυθμίζεται και τον Τεχνικό Υπεύθυνο   και από τον Αλυτάρχη των Αγώνων.

ΕΠΑΘΛΑ

 

Στους τρεις (3) πρώτους-ες  νικητές – τριες, των όλων των κατηγοριών θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *