Άγονος ο διαγωνισμός για προμήθεια υλικών συντήρησης

Share Button

DIMOS IGOYMENITSASΆγονος κηρύχθηκε ο πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης έργων υποδομής και συγκεκριμένα για τα είδη της ομάδας Γ: Έτοιμο Σκυρόδεμα συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.441,50 € και για τα είδη της ομάδας Ε: ασφαλτόμιγμα, συνολικού προϋπολογισμού 8.856,00€ και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας.

Σύμφωνα με την αριθ. 381/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η προμήθεια θα γίνει με βάση τους όρους της αριθ. 16/2014 διακήρυξης.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2014 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ο Όροφος), Τμήμα Προμηθειών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Απαιτείται εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης ( χωρίς ΦΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας ( κα Κώτσια Ιφιγένεια τηλ. 2665 361 212 ) .

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο κείμενο της παρούσας πρόσκλησης και όλων των συνοδευτικών εγγράφων ( Διακήρυξη – Μελέτη), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *