Ανακοίνωση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΑπό τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 24-07-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Π.Ε.Θεσπρωτίας:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-07-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18/24-07-2015
Αριθμός Απόφασης / Θέμα

1029. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-07-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2015 μέχρι 31-12-2015, συνολικού προϋπολογισμού € 73.153,00 με ΦΠΑ.
1030. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 16/885/23-06-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
1031. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης, για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Network creation and promotion of castles – NetCastle», προϋπολογισμού € 138.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» C.P.V.: 72000000-5, 79421000-1, 79400000-8.
1032. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 74566/2958 και 74577/2959/16-07-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για συντήρηση δρόμου Πολιτικής Προστασίας στο Δ.Δ. Κυπαρίσσου Δήμου Φιλιατών και για διάνοιξη δρόμου πρόσβασης Πολιτικής Προστασίας στο Δ.Δ. Σαμονίβας Δήμου Σουλίου, αντίστοιχα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *