Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις που αφορούν την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΑπό τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 14-09-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-09-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 23/14-09-2015
Αριθμός Απόφασης / Θέμα

1285. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 5η Τροποποίησή του.
1286. Έγκριση ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αστικού ηλεκτροφωτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
1287. Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Network creation and promotion of castles – NetCastle», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» C.P.V.: 72000000-5, 79421000-1, 79400000-8, προϋπολογισμού € 138.000,00 με ΦΠΑ και ανάκληση της αριθμ. 18/1031/24-07-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
1288. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Άννας Δήμα και Δήμητρας Γούλα, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο «Κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων, πρότυπα – προδιαγραφές – κανονισμοί», το οποίο θα διεξαχθεί από 21/09/2015 μέχρι 25/09/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1289. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου προς Σαμονίβα Σουλίου, για συντήρηση πρασίνου, στους Δήμους Πάργας & Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου για την συντήρηση πρασίνου, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου, στους Δήμους Φιλιατών και Πάργας & Ηγουμενίτσας, και για αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου στα: φράγμα Ραγίου Καλαμά, Νέα Σελεύκεια, Κεστρίνη, βάσει των αριθμ. 38700/1374/03-04-2015, 46867/17428-04-2015, 46862/1740/28-04-2015, 46858/1739/28-04-2015 και 85979/3569/26-08-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, και των αριθμ. 9/446/07-04-2015, 11/572/06-05-2015 και 21/1193/27-08-2015 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
1290. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 90496/3732/08-09-2015 και 91378/3762/10-09-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας δρόμου με μεταφορά αδρανών υλικών στο Δ.Δ. Αετού Δήμου Φιλιατών και για άρση καταπτώσεων και μεταφορά των υλικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών.

1309. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά (Αβαρίτσα)», € προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α.
1310. Ε.Η.Δ. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεως της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Δήμο Φιλιατών και την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) Σαγιάδας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1311. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1312. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. 92226/3815/11-09-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για καθαρισμό ρεμάτων και μεταφορά υλικών στο Δ.Δ. Κορύτιανης Δήμου Ηγουμενίτσας για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στο επαρχιακό δίκτυο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *