Ανακοίνωση αποφάσεων της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΑπό τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15-04-2014, λήφθηκαν αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.
Πρακτικό αριθμ. 05/26-06-2014
Αριθμός Απόφασης – Θέμα

72. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης του έργου : «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 100 KW , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση«Τσαπέλλα», σε αγροτεμάχιο εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος φωτοβολταϊκός σταθμός (ισχύος 99,9 KWp), στην Τ.Κ. Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Δονάτος Σερίφης. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
73. Γνωμοδότηση θετικά κατά πλειοψηφία επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για α) Αύξηση ετήσιας δυναμικότητας του Ιχθυογεννητικού σταθμού από 10.000.000 σε 45.000.000 ιχθύδια καθώς και αύξηση της δυναμικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών από 250 tn σε 1250 tn ετησίως, β) Περιβαλλοντική αδειοδότηση επτά (7) γεωτρήσεων θαλασσινού νερού συνολικής ετήσιας παροχής 10.074.000 m3, γ) Εκσυγχρονισμό και την αλλαγή χρήσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με παράλληλη αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος διάθεσης αποβλήτων, και δ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση λοιπών υποστηρικτικών υποδομών στη θέση «Λωρίδα Σαγιάδας – Ακρωτήρι Παγανιά» Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου .Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία :«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *