Ανακοίνωση αποφάσεων της συνεδρίασης της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΑπό τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 19-01-2016, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-01-2016 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2/19-01-2016
Αριθμός Απόφασης / Θέμα

49. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου», αναδόχου Χρήστου Ράπτη, μέχρι την 31-12-2016.
50. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού δαπάνης € 18.450,00 με Φ.Π.Α.
51. Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για εγκεκριμένες δαπάνες με τις αριθμ. 32/1766/26-11-2015 (για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικοί χρωματισμοί στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας») και 33/1833/04-12-2015 (για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή – Τοποθέτηση αρχειοθηκών στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας») αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, που δεν τιμολογήθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2015.
52. Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της εταιρείας TREK Consulting Α.Ε., για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο “HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας «IPA ADRIATIC CBC».
53. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου, Τσότση Ευφροσύνης, Μαρτίνη Ελισάβετ, και Βέρμπη Μαριάννας, στη Μαδρίτη της Ισπανίας, από 21 έως 25-01-2016, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση «International Tourism Fair – FITUR» στο πλαίσιο του έργου «HERA – Sustainable tourism management of Adriatic heritage» του προγράμματος IPA ADRIATIC CBC και έγκριση των σχετικών δαπανών.
54. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Παναγιώτη Ζώη, για την κάλυψη εξόδων κίνησης του κρατικού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εκτός των ορίων του Νομού.
55. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη μικροδαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
56. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, με το 3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας, εκδηλώσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
57. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης για το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και δαπάνες δημοσιεύσεων για τις ανάγκες του συνόλου των υπηρεσιών).
58. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

80. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για: α) την αποκατάσταση οδού προς Κεστρίνη, και β) φόρτωση και μεταφορά υλικών από καταπτώσεις, για επιχώσεις, μεταφορά αλατιού κλπ για συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας βάσει των αριθμ. 126353/5316/11-12-2015 και 129616/5483/18-12-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και των αριθμ. 34/1910/14-12-2015 (Β) και 35/1937/22-12-2015 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, αντίστοιχα.
81. Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 13-01-2016 σύμφωνα με τις αριθμ. 3052/103 και 3061/104/13-01-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) αποκατάσταση βατότητας δευτερεύοντος εθνικού δικτύου (Νεράιδα – Βροσύνα) της Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω καταπτώσεων και β) αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στο δήμο Φιλιατών λόγω καταπτώσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *