Ανακοίνωση αποφάσεων της Συνεδρίασης της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε. Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΑπό τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 09-03-2016, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 29-02-2016 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7/09-03-2016
Αρ. Απόφασης / Θέμα

329. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/19-02-2016, Νο2/22-02-2016 και Νο3/03-03-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη – εργολάβου του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2016, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
330. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έτους 2015 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
331. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
332. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ 2/2016 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
333. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουμπούκη, στην Αθήνα, για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από 07 έως 11-03-2016, με θέμα «επίσημοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
334. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δήμητρας Γούλα και Μαρίας Ντάρα, στην Αθήνα, για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Δράσεις Βραχείας Αποκατάστασης μετά από θεομηνίες σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), και θα διεξαχθεί από 21-03-2016 έως 23-03-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

348. Ε.Η.Δ. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτυού ΠΕ Θεσ/τιας στο Δήμο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 242.000,00 με Φ.Π.Α.
349. Ε.Η.Δ. Τροποποίηση της αριθμ. 35/1961/22-12-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στη συγκρότηση και ορισμό των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2016.

351. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις α) για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου δήμου Φιλιατών (Αετός – Αχλαδέα) λόγω καθιζήσεων και β) για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στον Δήμο Σουλίου λόγω κατολισθήσεων, βάσει των αριθμ. 5520/229/20-01-2016 και 9757/456/03-02-2016 αντίστοιχα, αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και των αριθμ. 3/127/28-01-2016 και 4/172/10-02-2016 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *