Ανακοίνωση αποφάσεων της Συνεδρίασης της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΑπό τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 11-05-2016, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-04-2016 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13/11-05-2016
Αρ. Απόφασης / Θέμα

649. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/07-04-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, έτους 2016.
650. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
651. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών από την 13-04-2016, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) βελτίωση και καθαρισμό οδικού δικτύου (επαρχιακού) στο Δ.Δ. Μεσοβουνίου λόγω καταπτώσεων, β) βελτίωση προσβάσεων στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Ηγουμενίτσας στο Δ.Δ. Συβότων, γ) καθαρισμό κοίτης Καλπακιώτικου λόγω των πρόσφατων πλημμυρών και δ) βελτίωση προσβάσεων στο επαρχιακό δίκτυο δήμου Φιλιατών (Λίστα, Λεπτοκαρυά, Κουρεμάδι), βάσει των αριθμ. 32485/1605, 32488/1606, 32491/1607 και 32509/1616/13-04-2016 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 11/554/14-04-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
652. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 09-05-2016 σύμφωνα με τις αριθμ. 38564/1998 και 39576/1999/09-05-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου) και β) καθαρισμούς στη λωρίδα Σαγιάδας λόγω καταπτώσεων.
653. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Αλεξίου Παύλου, στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ», που διοργανώνει το ΕΚΔΔ-ΙΝΕΠ και θα διεξαχθεί από 16 έως 20-05-2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

672. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου, στην Ποντγκόριτσα Μαυροβουνίου, από 16 έως 20-05-2016, για τη συμμετοχή του στο συνέδριο του έργου «HERA – Sustainable tourism management of Adriatic heritage», του Προγράμματος IPA ADRIATIC CBC, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
673. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατασκευή χώρου ενημέρωσης από το πρόγραμμα HERA εντός του κτιρίου της Π.Ε Θεσπρωτίας.
674. Ε.Η.Δ. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη βελτίωσης δρόμου προς αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 18.450,00 με ΦΠΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 2στ) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/2006 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού.

675. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
676. Ε.Η.Δ. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2016-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
677. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Αρίλλας», προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *