Ανακοίνωση αποφάσεων της Συνεδρίασης της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΑπό τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 26-11-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 13-11-2015 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 32/26-11-2015
Αρ. Απόφασης / Θέμα

1765. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού Μορφάτι – Σπαθαραίοι – Τσάρα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
1766. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εσωτερικοί χρωματισμοί στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού δαπάνης € 16.000,00 με Φ.Π.Α.
1767. Έγκριση δαπάνης για την αγορά μητρών δοκιμίων σκυροδέματος και χωροβάτη για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1768. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 115945/4816/17-11-2015 και 118096/4922/23-11-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς κεντρικών αποστραγγιστικών τάφρων προς αποφυγή πλημμυρών και για καθαρισμό – αποκατάσταση βατότητας δρόμου λωρίδας Σαγιάδας λόγω καταπτώσεων.
1769. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 131661/4538/10-12-2014 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Ρούμπη Δ. Φωτίου, για την διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2015.
1770. Έγκριση ανάθεσης της προμήθεια χειμερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των χειριστών – οδηγών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2016.
1771. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιμο –γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει των από 16-11-2015 Νο 1 & 2 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
1772. Έγκριση δαπάνης, λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 13% σε 23% βάσει του Ν 4336/2015, για το έργο «Ανάθεση διαχείρισης παγίδων τύπου Mcphail σε ελαιόδεντρα του Νομού Θεσπρωτίας», αναδόχου Μαρίας Πατσιούρα, βάσει της αριθμ. 64865/2188/16-06-2015 σύμβασης.
1773. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) για την επισκευή του ανελκυστήρα του κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του Τμήματος Φαρμάκων-Φαρμακείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1774. Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων της Π.Ε Θεσπρωτίας με τους Δήμους Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών και τις Εθελοντικές Οργανώσεις του Νομού Θεσπρωτίας για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.
1775. Έγκριση των Πρακτικών Νο3/12-11-2015 (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) και Νο4/18-11-2015 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
1776. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη μικροδαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1777. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Λευκάδα, 26 και 27-11-2015, για την συμμετοχή του στην 3η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ. και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1778. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από 23/11/2015 ως και την 4/12/2015 με τίτλο «Στατιστική συμπερασματολογία με στατιστικά πακέτα», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1779. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του Γεωργίου Μπίνα, υπαλλήλου του Τμήματος Αδειών κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα από 9 έως 11-11-2015, για τη συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο αρχικής κατάρτισης για νέους εξεταστές υποψηφίων οδηγών βαρέων οχημάτων που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
1780. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), σχετικά με τις από 24-11-2015 (με αριθμ. καταθ. 120/2011) και 29-11-2015 (με αριθμ. καταθ. 119/2011) αγωγές των Σπυρίδωνος Γιάκη και Παναγιώτη Μπρέστα αντιστοίχως, βάσει των με αριθμό καταθέσεως 4489/2102 και 4491/2102 προσεπικλήσεων σε αναγκαστική παρέμβαση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (πρώην Ε.Ι.Ν.).
1781. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1/23-10-2015 (Αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) και Νο 2/17-11-2015 (Ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής– τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Network creation and promotion of castles – NetCastle», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» C.P.V.: 72000000-5, 79421000-1, 79400000-8, προϋπολογισμού € 138.000,00 με ΦΠΑ.
1782. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης (με τη λήψη προσφορών) για το «Σχεδιασμό, επιμέλεια και αναπαραγωγή έντυπου υλικού (ενημερωτική μπροσούρα) για το έργο TISAR», προϋπολογισμού δαπάνης 10.500,00 € με ΦΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-2013.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *