Ανακοίνωση αποφάσεων της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Ηπείρου-Οι αποφάσεις για την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΑπό τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 10-07-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-06-2015 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17/10-07-2015
Αρ. Απόφασης / Θέμα

955. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την κάλυψη θερμικών/ψυκτικών αναγκών του ισογείου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
956. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.
957. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 67893/2706/24-06-2015, 72232/2845/08-07-2015 και 72236/2846/08-07-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επισκευή οδοστρώματος στο 1ο χλμ της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας, για μεταφορά αδρανών υλικών προς βελτίωση δρόμου πρόσβασης πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Τ.Δ. Τσαμαντά Δήμου Φιλιατών και για βελτίωση επαρχιακής οδού Κεραμίτσας- Μαλουνίου, αντίστοιχα.
958. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για επείγουσες επεμβάσεις για τη διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας Δ.Ε. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας, για αποκαταστάσεις στον Τ.Ο.Ε.Β. Κυπάρισσου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, και την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου από Σαγιάδα προς τελωνείο Μαυροματίου, βάσει των αριθμ. 62811/2467, 62817/2468 και 62862/2469/10-06-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 15/803/15-06-2015 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
959. Απόφαση επί του αιτήματος της Τζώρτζη Ναταλίας, για καταβολή αποζημίωση εκ μέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.
960. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας: Α) για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, Β) για την εγγραφή και την καταβολή ετήσιας συνδρομής μέλους στο σύνδεσμο ΕDEN (Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας).
961. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή μέρους χρηματικού ποσού, για αχρεωστήτως καταβληθέν παράβολο για την αντιστοίχιση επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.
962. Έγκριση μετακίνησης της Σεϊτανίδου Γιολάνδας, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο ”Δημιουργία επεξεργασία και ανάλυση περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S)” του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως και 10-07-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
963. Έγκριση των Πρακτικών Νο3/25-06-2015 (Αποσφράγισης – ελέγχου Οικονομικών Προσφορών και τελικής αξιολόγησης για την επιλογή αναδόχου) και Νο4/02-07-2015 (Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο “HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”», προϋπολογισμού € 288.353,50 με ΦΠΑ που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA ADRIATIC CBC» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
964. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/02-07-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 80.076,98 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
965. Έγκριση ανάθεσης των εργασιών ετήσιας συντήρησης και καλλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου πρασίνου του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, βάσει του από 30-06-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. 64639/2174/16-06-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
966. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συντήρηση, έλεγχο και επισκευή των κλιματιστικών συσκευών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *