Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου “Network creation and promotion of castles – NetCastle” της ΠΕ Θεσπρωτίας

Share Button

IPAΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Νο 10/2015 της Π.Ε. Θεσπρωτίας
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Μετά την με αριθμ. 23/1287/14-9-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων (138.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «NetCastle» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013. C.P.V.: 72000000-5, 79421000-1, 79400000-8.
Το έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το ΕΥΡ+ΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους Ο 1ιαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 1ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ1ΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, τα δε κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στην Κεντρική Γραμματεία της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Π.Τσαλδάρη 18 –Ηγουμενίτσα)
Προϋπολογισμός του έργου: 138.000,000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 1ιάρκεια του έργου: από την υπογραφή της σύμβασης έως 28/02/2016
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 1ευτέρα 19/10/2015 και ώρα 15:00

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *