Άνοιξε σήμερα το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία

Share Button

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προέβη στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία και απευθύνεται σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15/10/2020  (ώρα 13:00) έως 4/11/2020 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια».

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

1.Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

2.Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

3.Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4.Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.

5.Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

 

Η δημόσια χρηματοδότηση  καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο HelpDesk της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου.

Η αναλυτική Πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας www.e-thesprotias.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.