Δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 25 θέματα

Share Button

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 28 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ (μεικτή συνεδρίαση – δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1οΕπί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος <<Απόσυρση από τη ΔΟΥ του βεβαιωμένου καταλόγου που έχει αποσταλεί από την ΔΕΥΑΗ για τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από υπαλλήλους της Επιχείρησης, προκειμένου να διενεργηθεί επανέλεγχος των ποσών και να εξευρεθεί νέος τρόπος ρύθμισης του θέματος και συζήτηση επί τρεχόντων θεμάτων της ΔΕΥΑΗ.>>

Εισηγητές: α) Γόγολος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

β) Δημητρίου Θωμάς – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ».

γ) Δήμας Θεόδωρος – Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»..

 

ΘΕΜΑ   2οΛήψη απόφασης και στήριξη των προτάσεων της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την αντιμετώπιση του Ενεργειακού Κόστους.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΗ.

 

ΘΕΜΑ   3ο1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4οΑποδοχή των όρων χρηματοδότησης της υπ’ αριθ. 226 3.1./2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5οΠαροχή παγίας προκαταβολής στο Δήμο και στις Κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2022.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 45/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 73/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 74/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 79/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10οΕπί αιτήσεως κ. Θωμά Βαγγελή για επιστροφή ποσού από δημοτικά τέλη.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11οΕπί αιτήματος εταιρείας “EUROSTAR ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΗΛ. – ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΧΡ. Ο.Ε.” για εκμίσθωση εμβαδό Ε=0,50τ.μ. επί του τοιχίου του κτιρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας προκειμένου να εγκαταστήσει αναμεταδότη ευρυζωνικών υπηρεσιών.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12οΑποδοχή – έγκριση τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και της Εταιρείας “VODAFONE GREECE TOWERS Α.Ε.” λόγω αλλαγής της Νομικής μορφής της εκμισθώτριας Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13οΠαραχώρηση χώρου για στέγαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Θεσπρωτίας «Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ».

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14οΠαραχώρηση χώρου στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης για διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Εκπαίδευσης.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφασή της για την τροποποίηση μηκοτομών ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ.  120, 123, 123Α.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφασή της για την μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης σε μισθωμένη έκταση στα Σύβοτα για χρήση κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στον κληρονόμο του αποβιώσαντος αρχικού μισθωτή.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασή της για την Σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 8/2022 απόφασή της για για παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος της οδού Μπιζανίου 1 στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19οΕφαρμογή ή μη του προγράμματος δολωματικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (δακοκτονία) για το έτος 2022.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20οΈκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ονομασία «Ράχη Στερμού 1», συνολικής ισχύος 20 MW, στη θέση «Ράχη Στερμού» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Παραμυθιάς & Αχέροντα του Δήμου Σουλίου και στην Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «GREEN REPOWER M.I.K.E.»

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21οΈκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου Λειτουργία υφιστάμενου αστικού πάρκου-βορείου τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Ηγουμενίτσας ( από παλαιό λιμένα έως τις εγκαταστάσεις ΤΕΙ), Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22οΥλοποίηση του έργου με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region PLUS” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect PLUS).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23οΕπί αιτήσεως “Καραφέρη Μαρία και ΣΙΑ ΕΕ” – εκμισθώτρια καταστήματος “Κεντρικό Δρεπάνου”, για σύμφωνη γνώμη ανέγερσης πισίνας στο εκμισθωθέν ακίνητο.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24οΚατανομή συμπληρωματικής δόσης 2022 ποσού 43.484,67 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους με προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 25οΈγκριση της με αριθμ. 15/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *