Διεθνές Συνέδριο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 15-17 Οκτωβρίου στην Ηγουμενίτσα

Share Button

tei ipeirouΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Ηγουμενίτσα), με κατευθύνσεις τις Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία, τις Τουριστικές Επιχειρήσεις & Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διοργανώνει από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2015 το 4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση IV: Οικονομία και ξένες γλώσσες»

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η οικονομική κρίση, έχοντας προκαλέσει υψηλή ανεργία στην Ελλάδα αλλά και στον Ευρωπαϊκό νότο γενικότερα, οδήγησε στην τάση εκπατρισμού πολλών νέων με σκοπό να εργαστούν σε ευρωπαϊκές ή μη επιχειρήσεις. Αυτή η κινητικότητα ωστόσο, εάν εκτιμηθεί ως παράγοντας αναβάθμισης της επαγγελματικής ανταγωνιστικότητας των νέων, καθώς εμπλουτίζει τις γνώσεις και δεξιότητές τους στο εξωτερικό και μεταφέρει παράλληλα με αυτές τη διαγλωσσική και διαπολιτισμική εμπειρία σε άλλες επιχειρήσεις ή πίσω στη χώρα τους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών αποτελεί έναν από τους πυλώνες της δημιουργικότητας και της προσαρμογής αυτών των νέων στους εργασιακούς χώρους.

Από την άλλη, πάρα πολλές επιχειρήσεις εμφανίζονται ανεπαρκείς ως προς τη στελέχωσή τους με ανθρώπινο δυναμικό που να γνωρίζει ξένες γλώσσες και να κατέχει διαπολιτισμικές και διερμηνευτικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να χάνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για σύναψη συμφωνιών.

Από αυτά τα δεδομένα προκύπτουν τα εξής ερωτήματα, τα οποία αποτελούν κάποια από τα κυριότερα θέματα στα οποία καλείται η επιστημονική κοινότητα να παρουσιάσει σχετικές εργασίες και τα οποία ερωτήματα ομαδοποιούνται στους παρακάτω τρεις άξονες:

1) Εργασιακό περιβάλλον και γλώσσες για επαγγελματικούς σκοπούς

 • Σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις έχουν επίγνωση της αναγκαιότητας για επένδυση στις γλώσσες, στις διαπολιτισμικές και διερμηνευτικές δεξιότητες και στη διαχείριση της γλωσσικής ποικιλομορφίας; Πώς αντιμετωπίζουν την αποτυχία σύναψης συμφωνιών λόγω επικοινωνιακού κενού;
 • Ποια γλώσσα ως lingua franca προσφέρει μεγαλύτερη κινητικότητα σε ένα άτομο, δηλαδή πρόσβαση στην αγορά εργασίας;
 • Η χρήση της αγγλικής ως lingua franca εξακολουθεί να εξασφαλίζει την επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο;
 • Πώς μπορούμε σήμερα, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, να προσδιορίσουμε την έννοια της κυρίαρχης γλώσσας σε σχέση με το επαγγελματικό/εργασιακό περιβάλλον;
 • Πώς διαμορφώνεται και σε τι συνίσταται η σύνδεση μεταξύ οικονομίας και γλώσσας;
 • Ποιος είναι ο ρόλος των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας στις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων τουριστικών προϊόντων;
 • Με ποιο τρόπο επενδύουν στις πολυγλωσσικές υπηρεσίες οι παράγοντες του τουρισμού; Ποια είναι η θέση της διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας στις τουριστικές επιχειρήσεις;
 • Κατά πόσο η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε ξένες επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Erasmus έχει ωφελήσει την ανάπτυξη επαγγελματικών, γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων;

 

2) Θεσμικός ρόλος των ειδικών γλωσσών

 • Πώς έχουν οργανώσει τα ελληνικά και ευρωπαϊκά τριτοβάθμια ιδρύματα τη διδασκαλία των γλωσσών ειδικότητας, για ειδικούς / επαγγελματικούς / ακαδημαϊκούς σκοπούς;
 • Με ποιους όρους προσδιορίζεται επιστημονικά η διδασκαλία των ειδικών γλωσσών (ονομασίες τμημάτων, γλωσσικών γνωστικών αντικειμένων, διπλωμάτων);
 • Πώς οργανώνονται τα προγράμματα σπουδών, με ποια κριτήρια στελεχώνονται τα Τμήματα Εφαρμοσμένων Γλωσσών / Κέντρα Ξένων Γλωσσών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων από καθηγητές και πώς πιστοποιείται η γνώση ξένων γλωσσών για επαγγελματικούς σκοπούς;
 • Ποια είναι η σχέση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες με την πιστοποίηση των γλωσσών για επαγγελματικούς σκοπούς;
 • Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την προώθηση και εκμάθηση γλωσσών – κυρίως ασιατικών – στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια;
 • Πώς έχει αξιοποιηθεί η πρακτική της Oλοκληρωμένης / Ολιστικής Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL / EMILE) στα ελληνικά και ευρωπαϊκά τριτοβάθμια ιδρύματα και ποια είναι τα παιδαγωγικά οφέλη που απορρέουν από τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε πεδία ειδικότητας;
 • Υπάρχει σύνδεση μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο γλωσσικής πολιτικής με στόχο η ξενόγλωσση εκπαίδευση να οδηγεί στην αποτελεσματικότερη επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών;

 

3) Διδακτικές προσεγγίσεις των ειδικών γλωσσών και της εξειδικευμένης μετάφρασης

 • Ποια διδακτικά μοντέλα, ποιες νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, πρακτικές και εργαλεία χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των ειδικών γλωσσών και της εξειδικευμένης μετάφρασης και σε ποιες ικανότητες/δεξιότητες προσβλέπουν;
 • Ποιος είναι ο ρόλος της διδασκαλίας της εξειδικευμένης μετάφρασης και της διερμηνείας σε συνδυασμό με την αγορά εργασίας;
 • Ποιος είναι ο ρόλος του μεταφραστή ως πολιτισμικού διαμεσολαβητή;
 • Ποιοι γλωσσικοί πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των ειδικών γλωσσών και της εξειδικευμένης μετάφρασης;
 • Ενθαρρύνεται η νεολογία και η δημιουργία ορολογίας σε αντίστοιχα γνωστικά πεδία μεταξύ γλωσσών;

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν σχετικές προτάσεις και σε άλλες πτυχές συναφείς με τα προαναφερθέντα πεδία.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Claudia V. Angelelli, Professor and Chair in Multilingualism and Communication, Department of Languages and Intercultural Studies, School of Management and Languages, Heriot-Watt University, Edinburgh

Jan Engberg, Professor of Knowledge Communication at the Department for Business Communication, School of Business and Social Sciences, Aarhus University, Denmark

Christopher Williams, Professor of English Language and Linguistics at the Department of Law at Foggia University, Italy

Ευαγγελία Σακελλίου-Schultz, Καθηγήτρια Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Συγγραφικής, Πρόεδρος Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αργυρώ Πρόσκολλη, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.