Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων

Share Button

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από 18 Απριλίου 2022 έως και 30Σεπτεμβρίου 2022 η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες μικρές οικιακές συσκευές, στρώματα, φελιζόλ, ξύλινα κιβώτια κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Ειδικά για την Μεγάλη Εβδομάδα 18-21 Απριλίου, καθώς και την εβδομάδα 8-12 Αυγούστου θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αποκομιδής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι πολίτες:

  • να εναποθέτουν τα ογκώδη απόβλητα μόνο τις δύο (2) προηγούμενες ημέρες του προγράμματος της αποκομιδής τους,
  • να τοποθετούν τα ογκώδη στους χώρους που υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτωνκαι σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, να εναποθέτουν τα ογκώδη έξω από τους κάδους και δίπλα από αυτούς, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους,
  • να ενημερώνουν άμεσα για έκτακτες περιπτώσεις και πριν εναποθέσουν τα ογκώδη ή για ογκώδη στο κέντρο της πόλης, είτε το αρμόδιο τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626,είτε τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών προερχόμενων από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ΔΕΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σύμφωνα και με τα άρθρα 6.5.Β, 8.5 και 9.3 του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας. Την αποκομιδή τους, μεταφορά και διάθεση υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες και οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα αυτά.

Τέλος, απρόβλεπτα γεγονότα ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής, θα αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό από την Υπηρεσία κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων.

 

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών 

Περιοχή Ηγουμενίτσας (κέντρο πόλεως):

Μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626

Περιοχή Νέας Σελεύκειας:

  • Δευτέρα, 9 Μαΐου2022
  • Δευτέρα, 23 Μαΐου2022
  • Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022
  • Δευτέρα, 27 Ιουνίου2022
  • Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022
  • Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022
  • Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022
  • Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022
  • Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχή Γραικοχωρίου:

  • Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022
  • Τετάρτη, 25 Μαΐου2022
  • Τετάρτη, 15 Ιουνίου2022
  • Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
  • Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022
  • Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
  • Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022
  • Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022
  • Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχή Λαδοχωρίου:

  • Παρασκευή, 13 Μάιος 2022
  • Τετάρτη, 25 Μάιος 2022
  • Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022
  • Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
  • Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022
  • Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
  • Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022
  • Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022
  • Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχές Αμπέλια – Εθν. Αντιστάσεως – Κωτσέικα– Μαυρούδι:

  • Τρίτη, 17 Μαΐου2022
  • Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022
  • Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
  • Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022

Περιοχές Καστρί – Αγ. Βλάσιος:

  • Τετάρτη, 18 Μαΐου2022
  • Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022
  • Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
  • Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022

Περιοχές Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου:

  • Παρασκευή, 20 Μαΐου2022
  • Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022
  • Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
  • Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχή Πλαταριάς:

  • Τρίτη, 19 Απριλίου 2022
  • Παρασκευή, 27 Μαΐου2022
  • Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
  • Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
  • Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
  • Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022
  • Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
  • Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχές Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Αργυρότοπος -Πολυνέρι:

  • Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022
  • Τρίτη, 31 Μαΐου2022
  • Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022
  • Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022
  • Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχή Συβότων:

  • Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022
  • Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022
  • Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
  • Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
  • Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
  • Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022
  • Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
  • Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχή Πέρδικας:

  • Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022
  • Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022
  • Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
  • Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
  • Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
  • Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
  • Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
  • Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχές Μαργαρίτι – Καταβόθρα – Ελευθέρι – Σπαθαραίοι- Μορφάτι:

  • Τετάρτη, 4 Μαΐου2022
  • Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022
  • Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022
  • Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022
  • Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχές Καρτέρι -Μεσοβούνι- Μαζαρακιά:

  • Πέμπτη, 5 Μαΐου2022
  • Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022
  • Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
  • Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
  • Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχές Αγ. Μαρίνα – Βασιλικός – Μύλοι:

  • Παρασκευή, 6 Μαΐου2022
  • Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022
  • Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
  • Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
  • Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *