Διοικητές νοσοκομείων: Με απόλυτη επιτυχία η πρώτη φάση των εξετάσεων

Share Button

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εξετάσεων για διοικητές υγειονομικών περιφερειών. Στην επόμενη φάση περνά ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ.

Οι γραπτές εξετάσεις για την ανάδειξη των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων ολοκληρώθηκε μεν, ο δρόμος όμως μέχρι την τελική απόφαση είναι μακρύς.

Τις επόμενες μέρες το ΑΣΕΠ αναμένεται να εξετάσει τα γραπτά των υποψηφίων προκειμένου να εξαχθούν οι βαθμολογίες. Στόχος, εν πρώτοις, να δημιουργηθεί μία λίστα με τους 15 καλύτερους.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες επιτροπές του ΑΣΕΠ θα εξετάσουν ενδελεχώς τα γραπτά και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ανακολουθίες και πλαστά έγγραφα.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι διαγωνίστηκαν 1.034 υποψήφιοι για τις θέσεις διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) με τεστ δεξιοτήτων, που, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στη διαδικασία επιλογής. Οι 15 πρώτοι υποψήφιοι (με την υψηλότερη βαθμολογία στο τεστ δεξιοτήτων) περνούν στην επόμενη φάση, η οποία θα περιλαμβάνει τις συνεντεύξεις που θα οδηγήσουν στην επιλογή των επτά επικρατέστερων, ενώ στη συνέχεια θα δημιουργηθεί μια short list από τρία άτομα, που θα αποσταλεί στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Να σημειωθεί ότι πριν από τους Διοικητές Νοσοκομείων θα πρέπει να έχουν επιλεγεί οι Διοικητές των υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων στελεχών για τα νοσοκομεία.

Υψηλός βαθμός δυσκολίας στις εξετάσεις

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι μετά το Σαββατοκύριακο των γραπτών εξετάσεων, διατυπώθηκαν διαμαρτυρίες, σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal, από την πλευρά των υποψηφίων τόσο για τη δυσκολία των θεμάτων όσο και για το περιεχόμενο της γραπτής εξέτασης. Γεγονός, όμως, από την άλλη, που αποδεικνύει τόσο την αξιοκρατία όσο και το ότι τηρήθηκαν επακριβώς όσα ψήφισε η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες. Είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ένας νόμος ψηφίζεται εντός τριών μηνών, αποδεικνύοντας τη συνάφεια λόγων και πράξεων, αλλά και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις περιλάμβαναν δοκιμασίες οι οποίες σχετίζονταν, ενδεικτικά, με τον συλλογισμό των υποψηφίων, την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και την ικανότητα ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης. Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν από το ΑΣΕΠ είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με συνδυασμό και των δύο. Το απαραίτητο πρόσθετο προσόν για τις περισσότερες θέσεις είναι η πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Η διαδικασία επιλογής μετά τις γραπτές εξετάσεις, είναι η ακόλουθη:

  • Κατάρτιση πίνακα υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης.
  • Έλεγχος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων που καταλαμβάνουν τις δεκαπέντε (15) πρώτες θέσεις στον πίνακα κατάταξης που καταρτίζεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Αν τα απαιτούμενα προσόντα δεν συντρέχουν για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχεται η συνδρομή τους για αντίστοιχο αριθμό υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων, τα απαιτούμενα προσόντα ελέγχονται για όλους τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους.
  • Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια των περ. (α) και (β) του άρθρου 7. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης προσαυξάνεται με τα μόρια των προαναφερόμενων περιπτώσεων.
  • Κατάρτιση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών πινάκων: των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων, με αναφορά στον αντίστοιχο λόγο ή στους αντίστοιχους λόγους αποκλεισμού, των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης και των υποψηφίων της ανωτέρω περ. (γ) και της αντίστοιχης μοριοδότησής τους.
  • Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους κατά των προσωρινών πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Εξέταση ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή επιλογής εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών και ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση με τη βαθμολογία τους.
  • Κλήση σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής των επτά (7) πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων. Αν ο αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων είναι μικρότερος των επτά (7), καλείται σε συνέντευξη το σύνολο των επιλέξιμων υποψηφίων. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του ή με άλλο πρόσφορο μέσο που επιλέγει η αρμόδια επιτροπή. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.
  • Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η αρμόδια επιτροπή καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους για την ήδη καθορισμένη ημέρα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του καλούμενου με αυτό τον τρόπο υποψηφίου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου στη συνέντευξη, οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα κανονικά για τους υπόλοιπους υποψηφίους. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής επιλογής. Στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας η αρμόδια επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των κριτηρίων της παρ. 2, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.
  • Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθαρογράφονται και υπογράφονται εντός ενός (1) μηνός από το πέρας της διαδικασίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *