Διπλή συνεδρίαση Δ.Σ Φιλιατών-Δείτε τα 13 θέματα

Share Button

Καλείστε σε  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου  αρ.8), στις 3 Απριλίου 2024,ημέρα Τετάρτη   και ώρα 19:00 ΄,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 τουν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του ν.5056/2023,για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

1.Ψήφιση  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης του Δήμου Φιλιατών  έτους 2024.

 Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

Καλείστε να συμμετάσχετε σετακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης    που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 3Απρίλη 2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν  με αυτές του άρθρου 6  του Ν. 5056/2023  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Φιλιατών με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ».

  -Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίγκος Βασίλειος

 2.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2023 για το Δ΄ τρίμηνο.

 -Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 3.Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του καταργηθέντος ΝΠΔΔ με την επωνυμία << Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών – Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.>>, για την υλοποίηση της Πράξης: << Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ Δήμου Φιλιατών >> με κωδικό ΟΠΣ 6003156 και Ένταξη στο Πρόγραμμα << Ήπειρος 2021-2027>> στον Δήμο Φιλιατών και ο Ορισμός Δικαιούχου και Φορέα Υλοποίησης της εν λόγω Πράξης.

– Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα Στάθη Σοφία

4.Έγκριση προσωρινής και με αντάλλαγμα παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χερσαίου λιμενικού χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Σαγιάδας , σε αλιείς της Δ.Κ. Σαγιάδας για τοποθέτηση ψυγείων ψαριών , κατά το έτος 2024.

– Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

5.Μερική προεξόφληση Δανείου , που χορηγήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών , για την κατασκευή του έργου << Κατασκευή Συνδέσεων Δικτύου Αποχέτευσης Φιλιατών.

– Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

  1. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών Μονάδων έτους 2024 Α΄Κατανομή.

– Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Στάθη Σοφία

  1.  Ορισμός εκπροσώπων για το σχολικό συμβούλιο Ασπροκκλησίου.

    -Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ. κα Σταμάτη Πηνελόπη

8. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών»

 Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. κα Σταμάτη Πηνελόπη

 9. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών».

 Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. κα Σταμάτη Πηνελόπη

 10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2024.

Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. κα Σταμάτη Πηνελόπη

11.Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Συμβούλιο Ένταξης  Μετανάστευσης και Προσφύγων του Δήμου Φιλιατών .

Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. κα Σταμάτη Πηνελόπη

 

12 . Ορισμός εκπροσώπου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή άρθρου 9 παρ. 7 ν. 2881/2001 ( Α΄16) .

 Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. κα Σταμάτη Πηνελόπη

 

  1. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.

 

  – Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Στάθη Σοφία

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *