Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου την Τετάρτη-Δείτε τα θέματα

Share Button

dimos_souliouΣας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 2α Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέμα ημερήσιας Διάταξης :
Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, (Ο.Π.Δ), Δήμου Σουλίου, και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Ακολουθεί τακτική συνεδρίαση στις 19:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Kαταρχήν έγκριση σύναψης δανείου για «Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς»
Εισηγητής:κ. Δήμαρχος.-
ΘΕΜΑ 2ο: Kαταρχήν έγκριση σύναψης δανείου για «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ( Κέντρο Παραμυθιάς )»
Εισηγητής:κ. Δήμαρχος.-
ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016.
Εισηγητής:κ. Δήμαρχος.-
ΘΕΜΑ 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φράγκος Θωμάς.-
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Εορταστικών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου.-
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης.-
ΘΕΜΑ 6ο: «Συνδιοργάνωση ημερίδας του Δήμου Σουλίου με το Τμήμα Βιομάζας του Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)»
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας Ίδρυσης & λειτουργίας *ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ* στον κ. Μπόλωση Λουκά, στη Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου.-
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωσταράς Σταύρος.-
ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός θέσεων στάσιμου εμπορίου.-
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωσταράς Σταύρος.-
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς α)επί υφιστάμενου δρόμου σύνδεσης της οδού Κων. Καραμανλή με κάτω Περιφερειακή Οδό, β) υφιστάμενου οδού επί Ο.Τ. 1 θέση « Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωσταράς Σταύρος.-
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της αριθμ. 2/2016 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, περί: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και ψήφιση πίστωσης.-
Εισηγητής: Καλόγηρος Βασίλειος, ως πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Σ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της αριθμ. 6/2016 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, περί: Εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, μετά την τροποποίησή του με την παρ.14 του άρθρου 10 του
Ν.4071/2012 και την παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 από το Δήμο Σουλίου για το οικ. Έτος 2016 με το ποσό των: 30.000,00 ΕΥΡΩ.
ΘΕΜΑ 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γώγος Ιωάννης.-
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γώγος Ιωάννης.-
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί θεμάτων Κοιμητηρίων Δήμου Σουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γώγος Ιωάννης.-
ΘΕΜΑ 15ο: Καταρχήν λήψη απόφασης για τη δημιουργία διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων
ζώων.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 16ο: Α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Β) Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου:
*ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ *
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος.-
ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ*.-
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος.-
ΘΕΜΑ 18ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος.-
ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση 4ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος.-
ΘΕΜΑ 20ο: Α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ»
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ *.-
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ Τ.Κ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 22ο: Α] έγκριση μελέτης του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ* Β] Διαδικασία επιλογής αναδόχου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης : *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ-Τ.Κ ΧΟΪΚΑΣ-Τ.Κ ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ* με κωδικό ΟΠΣ 50000185 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ –Τ.Κ ΧΟΪΚΑΣ-Τ.Κ ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 26ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: * ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *