Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη-Δείτε τα 26 θέματα

Share Button

Καλείστε σε μικτή – ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα:

 

ΘΕΜΑ   Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητές:  α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

β) Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

γ) Εκπρόσωπος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1οΛήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως Επίτιμου Δημότη Ηγουμενίτσας του Χουάν Ραμόν Ρότσα.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2οΤο νέο πρόγραμμα LEADER και ορισμός του Δήμου μας ως περιοχή παρέμβασης αυτού στο τοπικό πρόγραμμα της “ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.”.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2022.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4οΈκφραση γνώμης στο πλαίσιο της ανακοίνωσης – πρόσκλησης (ΑΠ: 153891/2693/05-10-2022) της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικής με την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργου/δραστηριότητας (κατηγορία Α2. ομάδα 3η & 9η): Καταφύγιο τουριστικών σκαφών, θέση “Ζέρι”, στην Τ.Κ. Συβότων, Δ. Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5οΕξέταση αιτήματος του Ποδηλατικού Ομίλου Ηγουμενίτσας “ΑΠΕΙΡΟΣ” για την παραχώρηση χώρου της παλαιάς Δεξαμενής στο Αστικό Αλσύλλιο.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6οΚαταρχήν απόφαση μετονομασίας οδού στην Ηγουμενίτσα.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7οΈγκριση τροποποίησης ΟΕΥ του ΝΠΔΔ “ΠΑΚΠΠΟ”.

-Εισηγήτρια: Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα – Δημοτικός Σύμβουλος,

– Πρόεδρος ΝΠΔΔ “ΠΑΚΠΠΟ”.

 

ΘΕΜΑ   8οΑναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9οΈγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2022.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10οΚατάπτωση του με αριθμ.25725/12-7-2011 Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11οΠαράταση μίσθωσης για τη στέγαση των υπηρεσιών της Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12οΈγκριση διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίου με σκοπό τη στέγαση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 410/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 411/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 412/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 413/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 47/2022 απόφασή της για τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 11 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 53/2022 απόφασή της για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, εμβαδού 4.365,80τ.μ., που βρίσκεται στην Κοινότητα Συβότων, Δ.Ε. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 54/2022 απόφασή της για τροποποίηση των εγκεκριμένων μηκοτομών ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ. 54 και Ο.Τ. 65.

-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 55/2022 απόφασή της για τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 26 και Ο.Τ. 27 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 57/2022 απόφασή της για για μετατόπιση περιπτέρου του Α.Δ. από την Κοινότητα Νέας Σελεύκειας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης.

-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 58/2022 απόφασή της για μετατόπιση περιπτέρου της Μ.Ρ. από την συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και τέρμα Κύπρου στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23οΑντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24οΈκφραση γνώμης για προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 25οΕπί αιτήσεως κ. Πέτρου Μπούγια για αναγνώριση κοινόχρηστου δρόμου στη θέση «ΣΤΕΛΕΣΙ» της Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *