Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη-Ψήφιση Προϋπολογισμού και άλλα 8 θέματα

Share Button

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας – μικτή (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 25 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ α) Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2023.
β) Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2023.
-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
β) Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών.

Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 25 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1οΕνημέρωση για το πρόγραμμα διαχείρισης – περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2οΚατάπτωση του με αριθμ.2190/15-11-2022 Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3οΚαθιέρωση λειτουργίας κατά την ημέρα του Σαββάτου, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και 24ωρης λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας και των υπαλλήλων του Γραφείου Συντήρησης Οδικού δικτύου –Ηλεκτροφωτισμού &  Αυτεπιστασίας του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, για το έτος 2023.

-Εισηγητής: Γεράσιμος Φουσέκης – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4οΠρόσληψη ωφελουμένων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο εφαρμογής της πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

-Εισηγητής: Γεράσιμος Φουσέκης – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 56/2022 απόφασή της για για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου σε κατάστημα επί της οδού Κύπρου αριθ. 137 της Κοινότητας Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6οΠαραχώρηση διαχείρισης γηπέδου Μπάσκετ κοινότητας Αγίου Βλασίου στο ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7οΈγκριση της αριθμ. 33/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού 1ου Ε.Κ. Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ   8οΑντικατάσταση της Δημοτικής Συμβούλου κας Τσώτου-Νικολάου Βασιλικής από μέλος επί μέρους επιτροπών και μέλος Δ.Σ. Νομικών Προσώπων του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1053/20-1-2023 έγγραφης παραίτησης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *