Εγγραφές στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας για την χρονιά 2015-2016

Share Button

nipiagogeioΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-15

Για το σχολικό έτος 2014-2015 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει τη Δευτέρα 15-6-2015, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν από τη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια, τα οποία ήδη έχουν οριστεί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης. Τα πιστοποιητικά γέννησης των νηπίων αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (Το έντυπο δίνεται από το Νηπιαγωγείο). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου. (Το έντυπο δίνεται από το Νηπιαγωγείο).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το έντυπο δίνεται από το Δημοτικό Σχολείο.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. (θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο κάθε νηπίου). Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

α) Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.

β) Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ) Ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν στο σχολείο έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

δ) Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές των νηπίων, προνηπίων και μαθητών γίνεται αποκλειστικά και μόνον στη σχολική μονάδα στην οποία βρίσκεται ο τόπος κατοικίας των μαθητών. Για την περιφέρεια κάθε σχολείου μπορείτε να ενημερωθείτε από τον αρμόδιο Διευθυντή ή προϊστάμενο αυτού ή από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π. Ε. Θεσπρωτίας (https://dipe.thesp.sch.gr/new/- ΘΕΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ…).

Οποιαδήποτε αίτηση για μεταγραφή θα κατατεθεί αποκλειστικά στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει ο μαθητής-τρια και αυτή θα εξεταστεί αρμοδίως.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα ή στη Διεύθυνσή μας, Κύπρου 60, Α΄ όροφος, Ηγουμενίτσα, τηλ. 2665022291 & 2665029003.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *