Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία του ΤΕΠ στην συνεδρίαση της Ο.Ε. της Περ.Ηπείρου την Τρίτη

Share Button

tepΤην Τρίτη 24-05-2016 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 11-05-2016 συνεδριάσεως

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-04-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ηγουμενίτσα – Μαυρομάτι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δημιουργία νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα (Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου)», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.

31. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
32. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της έτους 2016.
33. Έγκριση του από 18-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.070,67 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
34. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/16-05-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2016, στην Π.Ε Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 86.972,89 € με ΦΠΑ.
35. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις υπ’ αριθμ. καταθ. 5819/2012 και 8376/2011 αιτήσεις ακυρώσεως της Περιφέρειας Ηπείρου.
36. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 11-05-2016 σύμφωνα με τις αριθμ. 40815/2056/11-05-2016 και 41137/2069/12-05-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Ξεχώρου Φιλιατών λόγω κατολισθήσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και β) αντιπλημμυρική προστασία επαρχιακού οδικού δικτύου από ποταμό Καλαμά στην Σκάλα Φιλιατών.
37. Έγκριση δαπάνης που αφορά στην συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας Α.Ε.
38. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας με τον Γυμναστικό Σύλλογο «ΠΡΩΤΕΑ» της διεξαγωγής των επίσημων αγώνων στίβου όλων των κατηγοριών «5α Γιτάνεια», στις 05 Ιουνίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
39. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μητσάκη Θεοχάρη και Ντέμσια Ολυμπίας, στη Χαλκιδική, από 1 έως και 3/6/2016, για τη συμμετοχή τους στην 9η Συνάντηση (Τριήμερη εκπαίδευση) Δακοκτονίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
40. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ζαραβούτση Θεόδωρου, στη Θεσσαλονίκη από 30 έως 31/5/2016 για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Εφαρμογή μικροβιολογικών κριτηρίων – επιδημιολογική διερεύνηση τροφιμογενών επιδημιών- δειγματοληψία» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *