Εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ

Share Button

proupologismos-lefta-620x320Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως τονίζεται σε αυτή εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα, την αρμοδιότητα για την υπαγωγή σε πρόγραμμα της ρύθμισης έχουν τα όργανα των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για παροχή διευκολύνσεων σε οφειλέτες.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται:

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Μπορούν να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές, που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά έως τις 26-5-2015, ημερομηνία κατά την οποία λήγει και η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Ενδεικτικά, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. ν. 4257/2014, αρ. 51, ν. 4152/2013, υποπαρ. Α2, π.δ. 5/1986, αρ. 4, ν. 1080/1980, αρ. 31 και ν. 1828/1989, αρ. 26, παρ. 11).

Σημειώνεται ωστόσο, ότι για τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που προβλέπει διαφορετικές απαλλαγές, όπως επί παραδείγματι αυτή του αρ. 51 του ν. 4257/2014 που προέβλεπε απαλλαγές από «προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων», το υπαγόμενο ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης ως είχε πριν την εφαρμογή των απαλλαγών.

Επίσης, μπορούν να υπαχθούν οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, εκκρεμούν στα δικαστήρια, μετά από άσκηση προσφυγής και οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (αρ. 32, ν. 1080/1980), εφόσον υποβληθεί σχετική παραίτηση εκ μέρους του οφειλέτη.

Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Τα ευεργετήματα του αρ. 11 του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα από τους Ο.Τ.Α., μόνο εφόσον ρυθμίζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων μετά την καταβολή της 1ης δόσης, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Εννοείται δε, ότι η επιβληθείσα κατάσχεση θα πρέπει να αφορά οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

Αριθμός δόσεων, απαλλαγές και επιβαρύνσεις

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης και το αντίστοιχο ποσό της απαλλαγής επί των τόκων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής δεν εξαρτώνται από το ύψος της οφειλής. Έτσι δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να επιλέξει το πρόγραμμα ρύθμισης που επιθυμεί, ανεξάρτητα από το ποσό στο οποίο ανέρχεται η συνολική οφειλή του, με μόνο περιορισμό το ελάχιστο όριο της δόσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 €. Ωστόσο, το ύψος της βασικής οφειλής (δηλαδή οι βεβαιωμένες οφειλές χωρίς τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής) είναι καθοριστικό για την επιβάρυνση των δόσεων με τόκο, καθώς ρυθμιζόμενες βασικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται όταν ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής ως προς την εξυπηρέτησή της, υπό την έννοια που προσδιορίζεται στο εδάφιο α) του άρθρου 8 του νόμου και ειδικότερα με την υποχρέωση εξόφλησης της ρύθμισης εντός τριμήνου, από το χρόνο που προσδιορίζεται για την καταβολή της τελευταίας δόσης. Επίσης, σε ανάλογη εφαρμογή του εδ, β) του ίδιου άρθρου, η ρύθμιση απόλλυται αν ο οφειλέτης καθυστερήσει πέραν του τριμήνου, από τη νόμιμη προθεσμία υποβολής, δηλώσεις προς το δήμο για την επιβολή τελών και φόρων.

 

ΠΗΓΗ: www.aftodioikisi.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *