‘Εναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, αγροτεμάχιο Γαρδικίου, θέση «ΠΟΓΚΑ», του Δήμου Σουλίου

Share Button

dimos_souliouΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους ( οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις , σύμφωνα
με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ ,επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου (υποκατηγορία Β, ομάδα 10η «έργα χαμηλής όχλησης»):
«Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 300 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο της περιοχής Γαρδικίου στη θέση «ΠΟΓΚΑ», του Δήμου Σουλίου , Π. Ε. Θεσπρωτίας».
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «SYNGAS POWER P.C. ».
Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης ορίζεται η 04-03-2015 και ημερομηνία λήξης αυτής η 24 – 04 -2015.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 06-03-2015 και ημερομηνία λήξης αυτής η 21-04-2015.
Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου .
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου –εκτός του Περιφερειακού Συμβουλίου-για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων καθώς και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας /Π. Ε. Θεσπρωτίας ( Παν. Τσαλδάρη 18 -Ηγουμενίτσα ) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, www. php.gov.gr/Ενημέρωση/ Νέα-Ανακοινώσεις/ Ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *