Ενισχύσεις: Ως 18.000 ευρώ στα γυμναστήρια, έως 2.500 σε δικηγόρους για εξοπλισμό, οι πληροφορίες για το πρόγραμμα στήριξης του τουρισμού

Share Button

Ανεβαίνει ο πυρετός των συσκέψεων στο υπουργείο Ανάπτυξης για το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του Τουρισμού, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα ενεργοποιηθεί ως τις αρχές του Ιουνίου, με προϋπολογισμό αντίστοιχο αυτού για την εστίαση, δηλαδή 330 εκατ. ευρώ.

Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι η δόμηση του προγράμματος για τον Τουρισμό είναι πολύ πιο σύνθετη σε σχέση με το πρόγραμμα της εστίασης και στόχος είναι να μην βρεθούν εκτός χρηματοδότησης επιχειρήσεις λόγω τεχνικών αστοχιών. Βασικό κριτήριο και σε αυτό το πρόγραμμα θα είναι η πτώση του τζίρου, ενώ μένει να διευκρινιστεί αν θα υπάρχει δέσμευση για συγκεκριμένες δαπάνες, όπως δηλαδή προβλέπεται για την εστίαση (προμήθεια πρώτων υλών).

Το πρόγραμμα για την εστίαση

Η πλατφόρμα για την εστίαση κάνει πρεμιέρα σήμερα και όπως προβλέπει η σχετική προκήρυξη, υπολογίζεται ότι 35.000 επιχειρήσεις του κλάδου θα μοιραστούν 330 εκατ. ευρώ, με πλαφόν 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Από αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 45% του κλάδου, οι 1.750 είναι νέες, δηλαδή έχουν κάνει έναρξη εργασιών την τελευταία τριετία.

Το βασικό κριτήριο υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το υποβληθέν Ε3. Σημειωτέον ότι ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία θα υπ0οβληθούν υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης κι αυτό προκειμένου να αποφευχθούν… λαθροχειρίες που εντοπίστηκαν στις διαδικασίες των πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:
56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.10 – 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.21 – 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης
56.29.20 – 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.
Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί , διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364, η διαφορά θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Σημειωτέον ότι η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου και συνέπεια με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Με δεδομένο, δε, ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια, άρα η OLAF όπως πάντα έχει στραμμένο το μάτι της στη διαδικασία, κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Προσοχή, διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, ΔΕΝ επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Η ενίσχυση δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη Δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Γυμναστήρια- παιδότοποι- δικηγόροι

Αντίστοιχο πρόγραμμα θα «τρέξει» στις 28- 30 Μαΐου και για γυμναστήρια- παιδότοπους, με συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα κεφάλαια κίνησης ανά επιχείρηση υπολογίζονται σε 18.000 ευρώ, ενώ βασικό κριτήριο θα είναι η πτώση τζίρου σε σχέση με το 2019. Προφανές είναι ότι ειδικά για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που ήταν σε απόλυτο lockdown, το κριτήριο θα καλυφθεί μάλλον εύκολα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, τα γυμναστήρια θα ανοίξουν στις 31 Μαΐου, ενώ οι παιδότοποι όταν το 50% του πληθυσμού θα είναι εμβολιασμένο.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης 20 εκατ. ευρώ, θα “τρέξει” και για τους δικηγόρους μετά τις 10 Ιουνίου. Υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν ως 2.500 ευρώ ανά δικαιούχο για αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, laptops, tablets, εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης κ.λ.π. για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *