Επίδομα 800 ευρώ: Στην αναμονή χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω διασταυρώσεων στοιχείων

Share Button

Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι δεν έλαβαν ακόμα το επίδομα των 800 ευρώ. Συγκεκριμένα από τους 540.000 ελεύθερους επαγγελματίες που υπέβαλαν αιτήσεις, το επίδομα έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα οι 373.641, ενώ οι υπόλοιποι 166.000 δεν έχουν καμία ενημέρωση για την τύχη του επιδόματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καθυστέρηση οφείλεται στην αναγκαιότητα διασταύρωσης των στοιχείων καθώς αρκετοί επαγγελματίες που είχαν υποβάλλει αίτηση διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ορισμένοι από τους επαγγελματίες που υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είχαν κλείσει εδώ και χρόνια τις επιχειρήσεις τους.
Πάντως αν οι διασταυρώσεις με τα σύστημα Taxisnet δείξουν ότι ορισμένοι επαγγελματίες έλαβαν τα 800 ευρώ χωρίς να τα δικαιούνται θα κληθούν αφενός να επιστρέψουν έντοκα το ποσό, ενώ θα μπουν και στο στόχαστρο για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου.

Επίσης προβλέπεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
Υπενθυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,
Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020.
Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.
Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος, καθώς και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος της τήρησης της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.