Επιστολή Δημάρχου Ηγουμενίτσας προς Υπουργό Ναυτιλίας για την «Ορφανή Χερσαία Ζώνη»

Share Button

Lolos GiannisΜε στόχο την αξιοποίηση των χερσαίων ζωνών και την επίλυση των ζητημάτων που απορρέουν από τη λειτουργία των Οργανισμών Λιμένων, δημιουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες ένα μέτωπο δημάρχων διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Συγκεκριμένα, τη δημιουργία ενιαίου μετώπου των δήμων που έχουν στην επικράτειά τους Οργανισμούς Λιμένων αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Βασικός στόχος είναι η επίτευξη των απαιτούμενων αλλαγών ώστε να θεσμοθετηθούν επιτέλους σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των Οργανισμών Λιμένων.

Αύριο Σάββατο θα γίνει εκ νέου συνάντηση στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο αλλά και οι προτάσεις – διεκδικήσεις των Δήμων.

Στην πρώτη συνάντηση, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας έθεσε στους συμμετέχοντες τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις «ορφανές» ζώνες στον Δήμο Ηγουμενίτσας, και στα οποία κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λύση, στις μη θεσμοθετημένες σχέσεις του Δήμου με τον Ο.Λ.ΗΓ., καθώς και στην αποσπασματική αναπτυξιακή λογική που ακολουθείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ευρύτερης περιοχής.

Ο κ.Λώλος που έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα και επιδιώκει διακαώς να βρεθεί μια λύση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ανέλαβε την πρωτοβουλία να στείλει σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κ.Θοδωρή Δρίτσα.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

ΘΕΜΑ: «Ορφανή Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηγουμενίτσας»

Aξιότιμε κε Υπουργέ

Σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

1. α. Με την υπ’ αριθ. 22705/24-08-1968 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας «Περί καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ηγουμενίτσας» [συν. 1] εγκρίθηκαν τα από 21-03-1962 και 15-02-1965 πρακτικά της επιτροπής του άρθρου 17 παρ.1 του Ν. 2344/1940 και καθορίσθηκε η Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηγουμενίτσας, όπως αυτή προτείνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, που συνοδεύει τα εν λόγω πρακτικά και περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.

β. Με την υπ’ αριθμ.1193/20-04-1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας έγινε καθορισμός των ορίων Χερσαίας Ζώνης στη θέση « ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ » Ν. Θεσπρωτίας [συν. 2] επικυρώνοντας την με αριθ. 5/18-01-1993 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής, καθώς και το από τον Οκτώβριο του 1991 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, του τοπογράφου μηχανικού Γιώργου Βλαχόπουλου. γ. Με την υπ’αριθμ.1194/20-04-1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας έγινε καθορισμός των ορίων Χερσαίας Ζώνης στη θέση «ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ» Ν. Θεσπρωτίας [συν. 3] επικυρώνοντας την με αριθ.100/22-12-1993 πράξη Λιμενικής Επιτροπής, καθώς και το από τον Οκτώβριο του 1991 τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1: 500, του τοπογράφου μηχανικού Γιάννη Σμυρόγλου.

2. Με το άρθρο 21 του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27-06-2001) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας, το οποίο διαχειριζόταν την Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηγουμενίτσας, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) [συν. 4].

3. Στις 3 Φεβρουαρίου 2002 υπογράφθηκε η σύμβαση παραχώρησης (αρχική) [συν. 5] μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. Στο άρθρο 2 της εν λόγω Σύμβασης με τίτλο «Παραχώρηση-περιγραφή παραχωρουμένου» και συγκεκριμένα στην παρ.2.2 (1) περιγράφονται τα παραχωρούμενα ως εξής: «Στα καλυμμένα ή ακάλυπτα τμήματα ξηράς (γήπεδα) της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Ηγουμενίτσας, όπως έχουν χωροθετηθεί σήμερα με την υπ΄ αριθ. 3413.16/19-10-2001 απόφαση Υ.Ε.Ν., η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως παράρτημα Α΄ και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της».

4. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3413.16/02/01/19-10-2001 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας έγινε επαναπροσδιορισμός της Ζώνης Λιμένα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε., στην οποία συμπεριλαμβάνονται εκτός της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένος Ηγουμενίτσας και οι Χερσαίες Ζώνες των Λιμένων Συβότων και Πλαταριάς του Δήμου μας. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φ. 1447/τεύχος Β/22-10-2005) [συν. 6].

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. με την υπ΄ αριθ. 104/2003 [συν. 7] απόφαση ενέκρινε:

i. Τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής που βρίσκεται βόρεια των Τ.Ε.Ι., από το σημείο του χειμάρρου Μαυρουδίου-Σελεύκειας και μέχρι το άκρο της Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας (περιοχή Μακρυγιάλι).

ii. Τον αποχαρακτηρισμό του οικοπέδου επί του οποίου βρίσκεται το κτίριο «ΠΑΝΘΕΟΝ»

iii. Την εξομοίωση με τη Ζώνη Λιμένα της περιοχής Νοτίως του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας, η οποία οριοθετείται από την οδό Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας και τον αιγιαλό, έως και μετά το αντλιοστάσιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

6. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε., με την υπ΄αριθ.196/2005 απόφασή του [συν. 8] ενέκρινε τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής που βρίσκεται Νότια των Τ.Ε.Ι. και μέχρι την είσοδο του παλαιού Τελωνείου και συνεχίζει έξω από την περίφραξη του Παλαιού Λιμένα, παράλληλα με τον παραλιακό δρόμο και έως το όριο επέμβασης της Β΄ φάσης (ξενοδοχείο ΑΚΤΑΙΟΝ) ακολούθως μέχρι το Νότιο όριο της Β΄ φάσης και μετά, παράλληλα με τον service road προς την Νότια Πύλη του Νέου Λιμένα.

7. Με βάση τις δύο ως άνω εγκεκριμένες αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε., τον Μάιο του 2005 υπογράφθηκε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας η υπ’ αριθμ. 8116.1/Φ6/01/05/19-05-05 απόφαση «Επαναπροσδιορισμός της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε.» [συν. 9], με την οποία τροποποιούνται τα όρια της Ζώνης Λιμένα του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., όπως είχαν καθορισθεί με την υπ’ αριθ. 3413.16/02/01/19-09-2001 προγενέστερη όμοια απόφαση και πλέον αποτυπώνεται στα αρ. Τ3-1 και Τ3-2 κλίμακας 1:5.000 και αρ. 2 κλίμακας 1:2.000 τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν τον Απρίλιο του 2005 και αποτελούν αναπόσπαστα μέλη των με αριθ. 104/2003 και 196/2005 αποφάσεων του Δ.Σ. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φ. 876/τεύχος Β/28-06-2005). Εν κατακλείδι και συνοψίζοντας τα παραπάνω, η Χερσαία Ζώνη Λιμένα εκτείνεται πλέον, από την περίφραξη του Παλαιού Λιμένα, έως Νότια της προβλήτας της ΑΓΕΤ.

8. Στις 28 Ιουνίου του έτους 2005 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενο δια των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., γίνεται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης παραχώρησης [συν. 10] (της αναφερομένης στην παρ. 3), προσαρμοσμένη πλέον στα νέα δεδομένα.

9. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, όταν έλαβε γνώση της υπ ΄αριθ. 8116.1/Φ.6/02/05/28-07-2005 απόφασης του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας διά του με αριθ. πρωτ. 1077350/5978/Β0010/12-12-2005 έγγραφό του [συν. 11] , ζήτησε να ανακληθεί η ως άνω Υπουργική Απόφαση ως μη σύννομη, καθόσον, όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο δεν ακολουθήθηκε για τον αποχαρακτηρισμό η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄285/19-12-2001) διαδικασία.

10. Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δια του με αρ. πρωτ.8116.1/Φ.6/01/06/13-01-2006 εγγράφου του [συν. 12], δηλώνει προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ότι δια των πράξεών του δεν έχει συντελεστεί καμία ενέργεια αποχαρακτηρισμού και οι περιοχές που αποδεσμεύτηκαν εξακολουθούν να αποτελούν Ζώνη Λιμένα, με την μόνη διαφοροποίηση ότι είναι πλέον εκτός δικαιοδοσίας του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

11. Προχωρώντας δε ακόμη πιο πέρα, το εν λόγω Υπουργείο δια του αριθμ. 8116,1/Φ.6/07/06/11-5-2006 εγγράφου του προς τον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. [συν. 13], του ζητά να διερευνήσει, εάν υπάρχει από πλευράς του Δήμου Ηγουμενίτσας πρόθεση ανάπτυξης λιμενικής δραστηριότητας επί του τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Ηγουμενίτσας, που τέθηκε εκτός δικαιοδοσίας του, ως και σχετική βούληση για την ίδρυση φορέα διοίκησης αυτής (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή άλλο), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να προωθηθεί η διαδικασία αποχαρακτηρισμού του εν λόγω τμήματος από Ζώνη Λιμένα, καθώς και όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις, προκειμένου να υπαχθεί ο εν λόγω χώρος στις διατάξεις περί αιγιαλού και παραλίας και να περιέλθει στην διαχείριση του Υπουργείου Οικονομίας.

12. Με την υπ’ αριθ. 8216/126/14/08-08-2014 (ΦΕΚ 281/01-09-2014) απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, εγκρίνεται η επικαιροποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ηγουμενίτσας [συν. 14], όπως αυτή αποτυπώνεται στα συνημμένα σε αυτήν σχέδια ήτοι: α) το υπ’ αριθ. Γ-02 με τίτλο «Γενική Οριζοντιογραφία Λιμένα» σε κλίμακα 1:2.500 και β) το υπ’ αριθ. Γ-04 με τίτλο « Χρήσεις Γης-Όροι δόμησης» σε κλίμακα 1:2.000. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι απαιτούμενες μετατροπές στη χωροταξική δομή και στις μελλοντικές λειτουργίες για τον Λιμένα, όπου περιορίζονται στη Χερσαία Ζώνη, μεταξύ της περίφραξης του παλαιού Λιμένα έως Νότια της προβλήτας της ΑΓΕΤ, όπως όριζε και η υπ’ αριθμ. 8116.1/Φ16/01/05/19-5-2005 απόφαση ΥΕΝ επαναπροσδιορισμού της χερσαίας Ζώνης Λιμένα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Εν κατακλείδι, από τα παραπάνω αναφερόμενα συνάγεται το συμπέρασμα, ότι τα όρια μεν της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας, είναι αυτά που αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την με αριθ. 22705/24-08-1968 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας, ενώ τα όρια της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας που ανήκει στη δικαιοδοσία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (μετά από δική του επιλογή), είναι αυτά που έχουν αποτυπωθεί στα διαγράμματα που συνοδεύουν την με αριθ. 8116.1/Φ6/01/05/19-05-2005 απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπάρχει, δηλαδή, ένα τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, το οποίο είναι «ορφανό», καθόσον δεν διαχειρίζεται σήμερα από κάποιον φορέα, με ό,τι αυτό φυσικά συνεπάγεται για την πόλη της Ηγουμενίτσας και τον Δήμο μας γενικότερα.

Θα ήθελα εδώ να επισημάνω επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

α) Εντός της αρχικά καθορισθείσας (έτος 1968) Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας συμπεριλήφθηκαν εκτάσεις, που δεν εξυπηρετούσαν λιμενικούς σκοπούς ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αξιοποίησής τους ως περιοχή Λιμένα (δεν συνέτρεχαν δηλαδή λόγοι καθορισμού τους ως Χερσαία Ζώνη Λιμένα), καθότι πρόκειται για γνωστές αβαθείς παραλίες, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (περιοχές NATURA) που εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν τουριστικούς σκοπούς (λουομένων), όπως είναι η χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα και αυτές των Σύβοτων. Τυχόν αξιοποίησή τους για λιμενικούς σκοπούς θα απαξίωνε αυτές και θα έπληττε θανάσιμα την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.

β) Με την υπ΄αριθ. 8504/05-05-1969 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας [συν. 15], παραχωρήθηκε στον Δήμο Ηγουμενίτσας το με αριθ. <1196> διαθέσιμο τεμάχιο εκτάσεως 126.000,00 τ.μ. υπό την ονομασία «Δρέπανον», αγροκτήματος Βάλτου Ραγίου για τουριστική αξιοποίηση αυτής (αποτελεί και τμήμα της λεγόμενης ορφανής χερσαίας ζώνης λιμένα Ηγουμενίτσας).

γ) Στα πλαίσια της παραπάνω παραχώρησης, ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατασκεύασε με δικά του χρήματα την δεκαετία του 1980 τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως το camping Δρεπάνου Δήμου Ηγουμενίτσας, τέσσερις λυόμενους οικίσκους, το κεντρικό κτίσμα που καλύπτει επιφάνεια 1.000 τ.μ., που λειτουργεί ως εστιατόριο-καφετέρια και άλλα κτίσματα με ξύλινες εξέδρες, που λειτουργούν ως καφετέριες –αναψυκτήρια (περιγρ. με αύξ. Αριθμ. 34 έως και 49 στην περιγραφή και καταγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων Λιμένα Ηγουμενίτσας που συνοδεύει την από 03-02-2002 σύμβαση παραχώρησης), χωρίς ποτέ διαχρονικά να υπάρχει απαγόρευση ή αρνητική άποψη από τον φορέα διαχείρισης της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Ηγουμενίτσας. Ποτέ δηλαδή διαχρονικά, ο φορέας διαχείρισης με οιανδήποτε Νομική μορφή εκφραζόταν, δεν θεωρούσε την εν λόγω περιοχή ως περιοχή αρμοδιότητάς του και ποτέ δεν προέβη στη διαχείριση αυτής ή την υλοποίηση κάποιου έργου επ΄αυτής.

δ) Επίσης, εντός της Χερσαίας Ζώνης, μεταξύ γηπέδων καλαθοσφαίρισης και Δρεπάνου, έχει κατασκευασθεί από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ποδηλατόδρομος και ήδη έχουμε έτοιμη την μελέτη για την επέκτασή του, έως το τέλος του Βόρειου ορίου της Χερσαίας Ζώνης στο Μακρυγιάλι, καθώς και μελέτη για την ανάπλαση των παραλιών Δρεπάνου και Μακρυγιαλιού, κάτι που είναι πάνδημη απαίτηση των κατοίκων της Ηγουμενίτσας.

ε) Το κτίριο ΠΑΝΘΕΟΝ, εμβαδού 364 μ2, που βρίσκεται εντός της χαρακτηρισθείσας Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, στην καρδιά της πόλης της Ηγουμενίτσας, ανέκαθεν διαχειριζόταν και χρησιμοποιείτο από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ως πολιτιστικό κέντρο, όπου ελάμβαναν και λαμβάνουν χώρα, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και διαφόρων πολιτιστικών φορέων.

στ) Το τμήμα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Ηγουμενίτσας, που προήλθε από προσχώσεις εντός της θάλασσας και αποτελεί το παραθαλάσσιο κεντρικό μέτωπο της πόλης της Ηγουμενίτσας (εκτείνεται μεταξύ του οικιστικού ιστού και της θάλασσας), το οποίο από το 2005 ο Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. έχει θέσει εκτός δικαιοδοσίας του, σήμερα δεν διαχειρίζεται ούτε προστατεύεται από κανέναν, με αποτέλεσμα οι όποιες υπάρχουσες εγκαταστάσεις πρασίνου, αναψυχής, αθλοπαιδιών, φωτισμού κ.λ.π. να βρίσκονται σε κάκιστη κατάσταση, να κινδυνεύει να μετατραπεί σε εστία μόλυνσης και να αποτελεί όνειδος για την πόλη μας .

Κε Υπουργέ

Τα παραπάνω μαρτυρούν περίτρανα ότι έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μια ερμαφρόδιτη κατάσταση στο παραλιακό μέτωπο της πόλης της Ηγουμενίτσας, που λειτουργεί σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, αλλά και ως τροχοπέδη στην όποια αναπτυξιακή και τουριστική προοπτική του Δήμου μας.

Ως εκ τούτου, καθίσταται επιβεβλημένη μια άμεση και οριστική λύση για την λεγόμενη «Ορφανή Χερσαία Λιμενική Ζώνη». Προσβλέπουμε δε στη δική σας καταλυτική παρέμβαση για την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος που χρόνια ταλανίζει την πόλη μας, ώστε να υπάρξει επιτέλους σύνδεση του λιμανιού με τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της πόλης.

Επιπλέον, είμαστε στη διάθεσή σας και επιζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας, στην οποία θεωρούμε ότι πρέπει να παρευρίσκεται και η Διοίκηση του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., όπου και κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο, για να σας θέσουμε δια ζώσης το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και τις προτάσεις μας επί του θέματος αυτού.

Οι προτάσεις μας έχουν ως στόχο, αφενός, τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού Λιμένα, ως στρατηγική πύλη της Δυτικής Ελλάδας, και τη διασύνδεσή του με την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, που θα διαμορφώσει στον Δήμο μας ένα αναπτυξιακό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου, την αποδέσμευση τμημάτων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης που δεν εξυπηρετούν την λειτουργία του Λιμανιού για να αξιοποιηθούν προς όφελος της πόλης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής και τις ανάγκες των Δημοτών μας.

Ευελπιστούμε ότι επί των ημερών σας, ως υπουργού Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, θα εκπληρωθούν και οι δύο παραπάνω αναφερόμενοι στόχοι και επιτέλους θα δοθεί λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα, που αποτελεί τροχοπέδη στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και αναμένουμε μετά χαράς και πλήρεις προσδοκιών, για την επίλυση του ζωτικού αυτού θέματος, την άμεση συνάντηση μαζί σας.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Λώλος

Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

ΠΗΓΗ: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *