Επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω COVID-19, από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2020

Share Button

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 1 (ΦΕΚ 7/Β/04.01.2021) που αφορά το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις πουέχουν πληγεί οικονομικά λόγω του COVID-19, κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που:
– απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 01.11.2020.
– είναι σε αδράνεια από την 01.07.2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
– δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,
– έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται έως 15.01.2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *