Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας διαβουλεύεται

Share Button

Γράφει ο Πέτρος Ζήγος

Διαβουλεύομαι σημαίνει συσκέπτομαι, εξετάζω λεπτομερώς. Συσκέπτομαι με άλλους ανταλλάσσοντας απόψεις.

Η συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης είχε προβλεφθεί από το άρθρο 76 του νόμου 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης»), το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του νομού 4555/2018 (πρόγραμμα «Καλλισθένης» Ι). Αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας (όπως είναι οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, οι επιστημονικοί σύλλογοι κ.λ.π.) και από δημότες.

Έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες και συγκεκριμένα α)γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, β) γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σ’ αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο, γ) εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών, δ) διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, ε) μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος κ.λ.π.

Η διατύπωση γνώμης από την επιτροπή αυτή δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες μέσω διαδικτύου.

Με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 επήλθαν ορισμένες βελτιώσεις, όπως είναι α) η συγκρότησή της σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους και όχι μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους, που προέβλεπε ο Ν. 3852/10,β) η αρμοδιότητα της να εισηγείται τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος, γ) η αύξηση της διάρκειας της θητείας της από δυόμιση έτη σε τέσσερα κ.λ.π.

Συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα, που εισάγονται σ΄αυτη για συζήτηση.

Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και η διαβούλευση, σύμφωνα με τον κανονισμό της, διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Ο κανονισμός της συντάχθηκε και ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο το έτος 2011, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να προβεί στην επικαιροποίησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 78 του Ν. 4555/18.

Σημειωτέον ότι στην επιτροπή συμμετέχουν άνθρωποι με μεγάλη συνδικαλιστική πείρα και άνθρωποι με επιστημονικές γνώσεις, οι οποίοι μπορούν να εκφράσουν απόψεις και να διατυπώσουν προτάσεις, τις οποίες πιθανόν να μην σκέφτηκαν ο δήμαρχος ή οι δημοτικοί σύμβουλοι. Με τις προτάσεις αυτές μπορεί να επιλυθεί καλύτερα ένα πρόβλημα, πράγμα το οποίο τελικά αποβαίνει προς όφελος των συνδημοτών μας. Η επιτροπή αυτή είναι μια δεξαμενή σημαντικών και χρήσιμων ιδεών. Μέσα από τον καλοπροαίρετο διάλογο βγαίνει πάντα κάτι καλό.

Η Επιτροπή διαβούλευσης χρειάζεται αναβάθμιση και όχι απαξίωση. Ένας τρόπος αναβάθμισής της είναι οι συχνές συνεδριάσεις της και η εισαγωγή σ’ αυτή για συζήτηση αρκετών θεμάτων από τον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο, τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων και από τους δημότες, που συμμετέχουν σ’ αυτή. Με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία της θα καταστεί ουσιαστική και όχι τυπική και υποχρεωτική, επειδή προβλέπεται από το νόμο. Επίσης πρέπει να τηρούνται πρακτικά και όλες οι απόψεις και προτάσεις των μελών της να εισάγονται για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη τους, όπως προβλέπει ο νόμος.

Για να προσέρχονται τα μέλη της ενημερωμένα και προετοιμασμένα στις συνεδριάσεις της, πρέπει η πρόσκληση να συνοδεύεται από εισήγηση επί των θεμάτων που θα συζητηθούν. Δεν πρέπει να εκφυλιστεί σιγά-σιγά αυτή η δημοκρατική και αμφίδρομη διαδικασία, η οποία είναι μια μορφή επικοινωνίας της δημοτικής αρχής με την κοινωνία.

Η συμμετοχή των μελών της στην πρώτη συνεδρίασή της ήταν ικανοποιητική. Ο δήμαρχος απάντησε εύστοχα στα ζητήματα που τέθηκαν και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διηύθυνε άριστα τη συνεδρίαση.

Τα προβλήματα δεν λύνονται με υπομνήματα, ψηφίσματα και ατέρμονες συζητήσεις. Λύνονται με τον συντονισμό όλων των τοπικών φορέων και την από κοινού άσκηση πίεσης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, μακριά από στείρες κομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές.

Ο Αθηναίος ρήτορας της αρχαιότητας Ισοκράτης είπε ότι «οι κακώς βουλευθέντες περί των ιδίων, ουδέποτε βουλεύσονται καλώς περί των αλλοτρίων». Η άποψη αυτή δεν ισχύει για τα μέλη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, διότι όλα τα μέλη της έχουν τακτοποιήσει «τα του οίκου τους» και συμμετέχουν σ’ αυτή για να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στους συνδημότες τους και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια της υγιούς ενασχόλησης με τα κοινά. Δυστυχώς όμως στη χώρα μας οι περισσότεροι ασχολούνται με τα κοινά για να τακτοποιήσουν τα επαγγελματικά τους συμφέροντα και γενικά για να τακτοποιήσουν «τα του οίκου τους», μέσω της ενασχόλησης με τα κοινά. Γι΄αυτόν το λόγο, ως χώρα, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λίγοι είναι αυτοί, οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, χωρίς να έχουν προσωπικό όφελος.

O Πέτρος Γ. Ζήγος είναι Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης             

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *