Ερώτηση Β.Γιόγιακα για τη διάθεση των κενών οργανικών θέσεων για την οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν από τη Δ.Ε. στην Π.Ε.

Share Button

GIOGIAKAS VOULIΤη διάθεση των κενών οργανικών θέσεων για την οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ζητά με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής Θεσπρωτίας Β. Γιόγιακας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Οριστικές τοποθετήσεις, σε οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων, των υποχρεωτικώς μεταταχθέντων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Σε εφαρμογή της παρ.11 του άρθρου 82 του ν.4172/2013 εκπαιδευτικοί οκτώ ειδικοτήτων μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η Συντονιστική Επιτροπή Μεταταχθέντων του ν.4172/2013 μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συνολικά 3655 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 1.306 άτομα εμπίπτουν στις λεγόμενες «κοινές ειδικότητες» και 2.349 στις λεγόμενες «μη κοινές ειδικότητες».

Οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 προβλέπουν επίσης τη σύσταση και απόδοση στους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς ισάριθμων οργανικών θέσεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την υπ’ αριθ. 50200/Δ1/4-5-2012 (ΦΕΚ 1493Β’/4-5-2012) Κ.Υ.Α. συστήθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 940 θέσεις για τους κλάδους των μη κοινών ειδικοτήτων οι οποίες σύμφωνα με την απόφαση προορίζονται να καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με την υπ’ αριθ. 129468/Ε1/14-8-2015 (ΦΕΚ 1719Β’/17-8-2015) Κ.Υ.Α. συστήθηκαν επίσης 1686 νέες οργανικές θέσεις για τους κλάδους των κοινών ειδικοτήτων, στις οποίες πρέπει να προστεθούν οι προϋφιστάμενες οργανικές θέσεις που κενώθηκαν πρόσφατα λόγω συνταξιοδοτήσεων και μεταθέσεων.

Εντούτοις η Υπηρεσιακή Υπουργός Παιδείας με την υπ’ αριθ.137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιο απηύθυνε εντολή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών να τοποθετήσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε προσωρινές θέσεις, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996 που επιτάσσουν τη διάθεση των κενών οργανικών θέσεων για την οριστική τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών που δεν έχουν οργανική θέση σε σχολείο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Εάν και πότε πρόκειται να ανακληθεί η υπ’ αριθ.137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και να διενεργηθούν οι οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση, τόσο στις προϋφιστάμενες όσο και στις νέες οργανικές θέσεις

– Εάν οι οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί με την 50200/Δ1/4-5-2012 Κ.Υ.Α. θα διατεθούν στους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς των μη κοινών ειδικοτήτων.

– Εάν και πότε πρόκειται να συσταθούν επιπρόσθετες οργανικές θέσεις ώστε να τοποθετηθούν οριστικά οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν θα καλυφθούν από τις ήδη διαθέσιμες οργανικές θέσεις, καλύπτοντας παράλληλα όλους τους προϋφιστάμενους εκπαιδευτικούς κοινών ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που δεν έχουν οργανική θέση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *