«Εξοικονομώ 2021»: Παράταση για τις αιτήσεις -Τι παρεμβάσεις επιδοτεί, τα 10+1 δικαιολογητικά που χρειάζονται

Share Button

Παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021» ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι, αρχικά, η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις στο «Εξοικονομώ» ήταν η 31η Ιανουαρίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η χορήγηση της δεκαπενθήμερης παράτασης κρίνεται αναγκαία λόγω των έκτακτων συνθηκών στη δημόσια διοίκηση που έχουν προκαλέσει η μετάλλαξη Όμικρον της Covid-19 και τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι στις 15 Φεβρουαρίου 2022 για τις αιτήσεις μονοκατοικιών/μεμονωμένων διαμερισμάτων.

«Εξοικονομώ»: Τι εργασίες επιδοτεί
Τι εργασίες μπορούν να γίνουν στο σπίτι ή την πολυκατοικία μέσω του νέου «Εξοικονομώ»; Σύμφωνα με τον οδηγό του «Εξοικονομώ» υπάρχουν 5 βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων.

Η πρώτη είναι τα «Κουφώματα / Συστήματα Σκίασης / Αερισμός». Σε αυτήν περιλαμβάνονται εργασίες όπως η τοποθέτηση κουφωμάτων και πορτών ή και συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τη «Θερμομόνωση». Προβλέπει εργασίες όπως η θερμομόνωση δώματος εξωτερικά ή η θερμομόνωση στέγης κ.ά.

Η τρίτη κατηγορία παρεμβάσεων του «Εξοικονομώ» αφορά τα «Συστήματα Θέρμανσης / Ψύξης». Σε αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση καυστήρα φυσικού αερίου ή υγραερίου, αντλιών θερμότητας, ενδοδαπέδιας θέρμανσης κ.ά.

Η τέταρτη κατηγορία είναι τα «Συστήματα Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης» (ηλιακός θερμοσίφωνας κ.ά.) ενώ η πέμπτη αφορά τις «Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης», όπως η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (smarthome).

Τα 10+1 δικαιολογητικά για το «Εξοικονομώ»
Για την υποβολή της αίτησης στο «Εξοικονομώ», από μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία, απαιτείται η συγκέντρωση των εξής 10+1 δικαιολογητικών:

1-Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών). Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η υπαγωγή θα πρέπει να είναι περαιωμένη σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 81 του ν.4495/2017. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.

2-Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

3- Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου (στην περίπτωση διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία η βεβαίωση ΟΤΑ είναι μία (1) και ενιαία και υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο, βλ. Παρ. Ι-Β).

4- Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) (στην περίπτωση διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία το Α’ ΠΕΑ πολυκατοικίας υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο, βλ. Παρ. Ι-Β).

5- Φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τμημάτων και επιφανειών του ακινήτου στα οποία προτείνονται παρεμβάσεις. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατ΄ελάχιστον πέντε (5) ηλεκτρονικά αρχεία μορφής .jpeg

6- Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν, υποβάλλεται από τον αιτούντα (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ.

7- Στην περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης ή/και η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα: 3 α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του, β) Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας. Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.

8- Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το Παράρτημα Χ, καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον Φορέα Υλοποίησης ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.

9- Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά την 31.12.2020, υποβάλλονται επιπρόσθετα: α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας. β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. γ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα ΧΙ), όπου δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / τροποποίηση της δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9.

10- Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται η «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας», που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

11- Σε περίπτωση πολυτεκνικής ιδιότητας, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Πλέον των ανωτέρω, χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές διασταυρώσεις κατά περίπτωση δεδομένα από τα φορολογικά στοιχεία του αιτούντος (έντυπα φορολογίας Ε1, Ε2, Ε9). 4 Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης η απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει του εντύπου Ε9 και της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2 . Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άτομο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που εκπροσωπεί το δυνητικά Ωφελούμενο τηρούνται στο φάκελο έργου του Ωφελούμενου (δεν υποβάλλονται με την αίτηση).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *