Φορο-σοκ για 630.000 αγρότες – Τι ισχύει και τι προβλέπει το Μνημόνιο 3

Share Button

agrotisΕξωπραγματικά ποσά φόρου εισοδήματος θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περίπου 430.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς και άλλοι 200.000 φορολογούμενοι με εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες. Τεκμήρια διαβίωσης και προκαταβολή φόρου εισοδήματος αναμένεται να εκτινάξουν στα ύψη τις τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις τους, ακόμη και στις περιπτώσεις όσων δεν απέκτησαν καθόλου εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2015, αλλά είχαν ζημιές.

Τι ισχύει

Οπως προκύπτει από τα όσα προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία:

1 Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες υπολογίζεται λογιστικά, με βάση τα έσοδα που εισπράττει και τα έξοδα που πραγματοποιεί κάθε αγρότης. Δηλαδή από τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία έχουν προκύψει από τις πωλήσεις παραχθέντων αγροτικών προϊόντων, αφαιρούνται όλα τα έξοδα για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας. Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες για αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων, τις καλλιεργητικές δαπάνες, τις δαπάνες άρδευσης, τις δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τους τόκους και τα έξοδα για την αποπληρωμή ληφθέντων δανείων, τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

2. Το καθαρό αγροτικό εισόδημα που προκύπτει με την παραπάνω μέθοδο φορολογείται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.

3. Εάν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προκύπτει ποσό εισοδήματος μεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται με βάση την προαναφερθείσα λογιστική μέθοδο (βάσει εσόδων και εξόδων), τότε ως φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν ο αγρότης δηλώσει ζημιά από την άσκηση των δραστηριοτήτων του, επειδή τα έξοδά του ήταν περισσότερα από τα έσοδά του, θα φορολογηθεί τελικά για ανύπαρκτο καθαρό εισόδημα, το οποίο θα προσδιοριστεί με βάση τα τεκμήρια. Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος κάθε αγρότη υπολογίζεται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.

4. Και στους αγρότες οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών επιβάλλουν προκαταβολή φόρου έναντι του φόρου επί των εισοδημάτων του έτους που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση. Η προκαταβολή έναντι του φόρου επί των εισοδημάτων του 2016 θα υπολογιστεί στις φετινές δηλώσεις με συντελεστή αυξημένο από το 55% στο 75% επί του ποσού του κύριο φόρου για τα εισοδήματα του 2015. Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε πέρυσι θα αφαιρεθεί από το άθροισμα του κύριου φόρου επί τω εισοδημάτων του 2015 και της προκαταβολής έναντι του φόρου επί των εισοδημάτων του 2016.

5. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς, οι οποίο το 2015 δεν απέκτησαν εισόδημα από άλλες πηγές παρά μόνο από γεωργικές εκμεταλλεύσεις εφόσον πιαστούν φέτος στα «δίχτυα» των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (εφόσον δηλώσουν πραγματικά εισοδήματα χαμηλότερα αυτών που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια) θα κληθούν να καταβάλουν επί του συνολικού τεκμαρτού εισοδήματος φόρο 13% από το πρώτο ευρώ προσαυξημένο κατά 75% με «προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους». Αυτό θα συμβεί ακόμη κι αν οι φορολογούμενοι αυτοί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους δεν είχαν πραγματικά εισοδήματα αλλά ζημιές.

6. Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα προερχόμενα από γεωργικές δραστηριότητες και από εκμετάλλευση ακινήτων οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες εφόσον πιαστούν στην «απόχη» των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θα κληθούν να πληρώσουν, επί της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που θα προκύψει λόγω των τεκμηρίων φόρο 26%/. Επιπλέον θα κληθούν κι αυτοί να καταβάλουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος με συντελεστή αυξημένο από το 55% στο75% επί του συνολικού κύριου φόρου εισοδήματος.

Τα πράγματα προβλέπεται να γίνουν πολύ χειρότερα για αγρότες και κτηνοτρόφους με τις φορολογικές δηλώσεις του 2017 και του 2018 σύμφωνα με το Μνημόνιο 3. Συγκεκριμένα, αν η κυβέρνηση δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στα όσα έχει υποσχεθεί στους δανειστές τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι αγρότες ή τα εξωπραγματικά τεκμαρτά εισοδήματα που θα υποχρεωθούν να δηλώσουν για το 2016 με βάση τα τεκμήρια θα αυξηθούν το 2017 με συντελεστή αυξημένο από το 13% στο 20% . Ταυτόχρονα η προκαταβολή φόρου εισοδήματος θα αυξηθεί από το 75% στο 100% του κύριου φόρου. Περαιτέρω τα πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα των αγροτών του έτους 2017 θα φορολογηθούν το 2018 με συντελεστή αυξημένο από το 20% στο 26%.

Πηγή:Ελεύθερος Τύπος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *