Γεωργοί-Κτηνοτρόφοι: Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο για τις εξισωτικές στα ορεινά

Share Button

ktinotrofoiΜε βάση τα κριτήρια επιλογής και καταβολής της, όπως αυτά ίσχυαν στο προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2006-2013 για την οριοθέτηση των δήμων και των κοινοτήτων, θα χορηγηθεί η εξισωτική αποζημίωση, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 4 αυτής.

Αυτό προκύπτει από σχετική ενημέρωση του βουλευτή Πέλλας της ΝΔ Γιώργου Καρασμάνη, ο οποίος σημειωτέον «κυνηγά» το συγκεκριμένο θέμα αρκετό καιρό, ζητώντας δικαίωση για παραγωγούς, που αποκλείστηκαν από την εξισωτική, επειδή η περιοχή τους άλλαξε χαρακτήρα (μειονεκτική, πεδινή ορεινή), βάσει του σχεδίου Καλλικράτη.

Δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης είναι οι αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) που κατοικούν μόνιμα σε δημοτικές ή τοπικές Κοινότητες ή οικισμούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με βάση τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια (από το 1985, με σχετική κοινοτική Οδηγία, η οποία παραμένει σε ισχύ) και τα οποία εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα  ανεξάρτητα εάν οι Κοινότητες αυτές άνηκαν σε Καποδιστριακούς (μέχρι το 2010) ή Καλλικρατικούς Δήμους (από το 2010 και μετά).

Το επίμαχο άρθρο της απόφασης 1275/4-5-2016

Άρθρο 4

Περιοχές εφαρμογής

1. α) Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.

Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών. Το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013.

Οι περιοχές αυτές:

βα) θα οριοθετηθούν εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους καθώς και αν οι περιορισμοί αυτοί έχουν ξεπερασθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/20131,

ββ) θα αναπροσαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των περιοχών του άρθρου 32.1.β Καν (ΕΕ) 1305/2013, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013.

Από την έγκριση του ΠΑΑ 2014−2020 έως και τον καθορισμό των νέων περιοχών, που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, ισχύουν οι περιοχές βάσει της Οδηγίας του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (πίνακας 3.4 άρθρο 3 παρ. 4).

2. Δε μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το Μέτρο 13 αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στη δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013 και αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014−2020.

 

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη ο Γιώργος Καρασμάνης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι: “Αίρεται η κατάφορη αδικία σε βάρος μεγάλης μερίδας γεωργών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι ξαφνικά πέρσι αποκλείστηκαν από την καταβολή της κοινοτικής εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές, μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές της χώρας, εξαιτίας μιας ετσιθελικής εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτη, που «εν μια νυκτί» μετέτρεψε τις εκμεταλλεύσεις και τα βοσκοτόπια τους από ορεινά σε πεδινά, σύμφωνα με το βουλευτή Πέλλας της ΝΔ, Γιώργο Καρασμάνη.
Μετά την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Πέλλας της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης (τον Οκτώβριο του 2015 – αργότερα ακολούθησε παρόμοια ερώτηση από 25 βουλευτές της συμπολίτευσης), η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε σε τροποποίηση  προηγούμενης απόφασής της, με την οποία αποκλείονταν από την εξισωτική αποζημίωση οι δικαιούχοι αγρότες πολλών περιοχών της χώρας, μετά τις συγχωνεύσεις των Δήμων, λόγω του σχεδίου Καλλικράτη.

Με την πρόσφατη υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1275/4.5.2016 και ειδικότερα με το άρθρο 4 αυτής, δικαιώνονται οι εν λόγω γεωργοί και κτηνοτρόφοι, που μέχρι το 2015 εισέπρατταν κανονικά την εξισωτική αποζημίωση και θα εξακολουθούν να την λαμβάνουν μέχρι το 2020, καθώς υιοθετήθηκε το αίτημα του κ. Καρασμάνη να ισχύσουν τα κριτήρια επιλογής και καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτά ίσχυαν στο προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2006-2013”.

Η εξισωτική αποζημίωση αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας, που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, παρέχοντας κοινοτικές ενισχύσεις σε γεωργούς και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ορεινές, μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές, για την αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος από το πρόσθετο κόστος παραγωγής και για την ενθάρρυνση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές.

Δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζημίωσης είναι οι αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) που κατοικούν μόνιμα σε δημοτικές ή τοπικές Κοινότητες ή οικισμούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, με βάση τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια (από το 1985, με σχετική κοινοτική Οδηγία, η οποία παραμένει σε ισχύ) και τα οποία εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα  ανεξάρτητα εάν οι Κοινότητες αυτές άνηκαν σε Καποδιστριακούς (μέχρι το 2010) ή Καλλικρατικούς Δήμους (από το 2010 και μετά).

Σε δηλώσεις του ο κ. Καρασμάνης επεσήμανε πως «έπρεπε να περάσουν 6 ολόκληροι μήνες και το θέμα να φθάσει μέχρι τη Βουλή,  προκειμένου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιληφθεί το αυτονόητο : Ότι οι αγρότες, νόμιμοι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης, δεν είναι επαίτες και πως μετά από μια 5ετία εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτη, δεν μπορεί να ανατρέπονται πάγια δεδομένα και να «βαφτίζονται» ξαφνικά ορεινές περιοχές ως πεδινές. Έστω και καθυστερημένα, επανέρχεται η νομιμότητα και οι δικαιούχοι αγρότες θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να λαμβάνουν τις ενισχύσεις τους μέχρι το 2020».

www.agronews.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *