Γιάννης Γόγολος: Γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση για την παραχώρηση του κτιρίου της Φοιτητικής Εστίας;

Share Button
Έχει περάσει ένας μήνας από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (16.09.2020) στην οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, με τις ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης του κ. Λώλου, η την παραχώρηση του κτιρίου της Φοιτητικής Εστίας στη Ν.Σελεύκεια που ανήκει στο Δήμο, στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.
Είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη, κατά παράβαση:
1. Του Ν. 3861/ 2010 που προβλέπει ρητά, ότι αποφάσεις για παραχώρηση ακινήτων αναρτώνται αμελλητί στην σχετική ιστοσελίδα του Προγράμματος στο διαδίκτυο,
2. Του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηγουμενίτσας
Άρθρο 7. Πρακτικά συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο προβλέπεται ότι :
Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου αυτών.
Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού δημοσίευσης και αναγκαία έγγραφα στοιχεία, για την νόμιμη έκδοση αντιγράφων τους.
3. Άρθρο 8 Δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, παρ. 3 στο οποίο υπογραμμίζεται ότι από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, προβλέπεται ειδικός τρόπος δημοσίευσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου όλων των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική.
Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση;
Μήπως η Δημοτική Αρχή έχει αντιληφθεί την λανθασμένη εισήγησή της ένεκα της πίεσης που ασκήθηκε για τη λήψη άμεσης απόφασης που επέβαλε ο κυβερνητικός Βουλευτής κ. Γιόγιακας ;
Μήπως αναζητείται εναγωνίως χρόνος για καλυφθούν τα νομικά κενά της απόφασης, ώστε να καλυφθεί λανθασμένη εισήγηση με το άρθρο 185 και να δικαιολογηθεί η παραπλάνηση των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης του κ. Λώλου που την υπερψήφισαν;
Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση και η παραβίαση των προθεσμιών της νομοθεσίας και του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ είναι απαράδεκτη και ελεγκτέα.
Γιάννης Κ. Γόγολος
Δημοτικός Σύμβουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.