Γιάννης Γόγολος: “Σοβαρές αποφάσεις σε κλειστή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας”

Share Button

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α’ 55/2020) που μεταξύ άλλων καθορίζει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων αυτή την περίοδο και με τη μέθοδο της δια περιφοράς υπογραφής κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87). Επίσης, προβλέπει τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων κεκλεισμένων των θυρών.

Η Δημοτική Αρχή επέλεξε τη δεύτερη δυνατότητα σε πρώτη φάση. Με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για την τοπική κοινωνία, για ζητήματα όπως  η διαχείριση των απορριμμάτων, η Μαρίνα, το λιμάνι κλπ σε κλειστή συνεδρίαση του Δ.Σ.

Η σωστή απόφαση θα ήταν να εφάρμοζε την μέθοδο της δια περιφοράς λήψης απόφασης, αυστηρά και μόνο για επείγοντα θέματα, για τα οποία υπήρχε εκ του νόμου τιθέμενη προθεσμία και να ανέμενε την ομαλοποίηση της γενικότερης κατάστασης που θα επέτρεπε την ανοικτή συνεδρίαση του Δ.Σ, για να συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα. Με τον τρόπο αυτό και η βασική λειτουργία του Δήμου θα εξασφαλίζονταν και θα εκπέμπονταν ένα σαφές μήνυμα, ότι ο Δήμος πρωτοστατεί στην προσπάθεια αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας, χωρίς να στερεί τους πολίτες από το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης γνώμης.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής, η Δημοτική Παράταξη του Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία» δεν θα συμμετάσχει σε κλειστές  συνεδριάσεις  του Δ.Σ. Για  τα σοβαρά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η θέση μας είναι η ακόλουθη:

ΘΕΜΑ 1:

Η ΜΠΕ της Μαρίνας Ηγουμενίτσας (η οποία είχε ολοκληρωθεί από την προηγούμενη Διοίκηση του ΟΛ.ΗΓ. Α.Ε.), έχει αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, πολλές εκ των οποίων μάλιστα (όπως το υπουργείο Πολιτισμού) υπέβαλλαν και παρατηρήσεις που ενσωματώθηκαν. Είναι σαφές ότι δεν δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο τοπίο και το περιβάλλον της περιοχής, ενώ θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στα εισοδήματα και την απασχόληση. Υπάρχουν σημεία προσοχής όπως η ρύπανση των υδάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η Μαρίνα δεσμεύει ένα μέρος του παραλιακού μετώπου της πόλης, επεκτείνει στη θάλασσα τη χερσαία ζώνη (μόνο βεβαίως στο βαθμό που είναι απαραίτητο)και για τη λειτουργία της θα ανεγερθούν ψηλά κτήρια. Όλα αυτά περιορίζουν την πρόσβαση και τη θέα στην παραλία. Επίσης, καθιστά τη χρήση του χώρου του Ξενία, δύσκολη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα επιδεινώσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή και θα αχρηστεύσει την είσοδο στον ποδηλατόδρομο.

Όλα προαναφερόμενα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Για παράδειγμα πρέπει να διασφαλιστεί η ακώλυτη πρόσβαση στο χώρο της Μαρίνας για τους κατοίκους της πόλης, έτσι ώστε να μην αποκοπεί η λειτουργία της από την κοινωνική δραστηριότητα. Ίσως επίσης θα μπορούσε να επανεξεταστεί η ανέγερση ορισμένων κτηρίων στην νότια άκρη της Μαρίνας, που έρχεται σε επαφή με τον παραγωγικό ιστό.

Τα προαναφερθέντα δεν συνιστούν σοβαρά εμπόδια μπροστά στην αναπτυξιακή δυναμική που αναμένεται να φέρει η λειτουργία της Μαρίνας, η οποία δεν μπορεί να αρκεστεί σε συμπληρωματικό ρόλο των Μαρινών Κέρκυρας και Παξών για μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών. Με αυτό τον τρόπο οι ωφέλειες θα περιοριστούν και το μόνο που θα μείνει θα είναι ένα αλλοιωμένο περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό συμφωνούμε με την ΜΠΕ, αλλά εφιστούμε την προσοχή στον κίνδυνο λειτουργίας της Μαρίνας κυρίως ως χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, εκτός αν αναληφθούν οργανωμένες προσπάθειες σύνδεσης της λειτουργίας της Μαρίνας με το τουριστικό προϊόν της περιοχής, με συντονιστή το Δήμο Ηγουμενίτσας. Ακόμη, η ευθύνη του Δήμου επεκτείνεται και στην προσπάθεια ομαλής ένταξης της λειτουργίας της Μαρίνας, στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης.Για το λόγο αυτό, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η συμμετοχή τόσο του Δήμου, όσο και της ΟΛ.ΗΓ. Α.Ε. με κάποιο τρόπο στη διαδικασία διαχείρισης της Μαρίνας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διάχυση των αναπτυξιακών επιπτώσεων στους κατοίκους της περιοχής

ΘΕΜΑ 2:

Σύμφωνα με την ΜΠΕ προτείνεται η επέκταση σε όμορη δασική έκταση του λατομείου που λειτούργησε για την εκτέλεση του έργου της Β΄ φάσης του λιμένα Ηγουμενίτσας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου της Γ΄ φάσης του λιμένα. Η επιλογή αυτή βασίζεται στο πλεονέκτημα ότι η επέκταση σε γειτονική περιοχή, δεν απαιτεί νέα έργα υποδομής και πρόσβασης.

Το γεγονός αυτό όμως δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για την προτεινόμενη λύση. Η επέκταση του λατομείου σε δασική μάλιστα έκταση μεγαλώνει το εμβαδό του υπάρχοντος λατομικού χώρου και επηρεάζει πλέον πιο άμεσα τους κοντινούς οικισμούς (Αγία Μαρίνα, Μύλους ) καθώς και τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

Η ευρύτερη περιοχή θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη να υφίσταται τις συνέπειες της λειτουργίας του λατομείου (αυξημένη κίνηση βαρέων οχημάτων, σκόνη, θόρυβος, δονήσεις κ.α.). Η δε αποκατάσταση του χώρου ορίζεται σε βάθος δεκαετίας τουλάχιστον (σημειώνεται ότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης για το υπάρχον λατομείο).

Για τους λόγους αυτούς δεν μπορούμε να εγκρίνουμε την συγκεκριμένη ΜΠΕ. Όχι τουλάχιστον πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του παλαιότερου τμήματος του λατομείου. Έως τότε θα πρέπει να βρεθούν άλλες εναλλακτικές πηγές προμήθειας υλικών.

ΘΕΜΑ 3.

Ψηφίζουμε θετικά την άδεια μικρής κλίμακας για την αρχιτεκτονική μελέτη των στεγάστρων στην παραλιακή Συβότων .

Η Δημοτική Παράταξη << Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία >>

  • ΓΟΓΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΒΑΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  • ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • ΛΙΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  • ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΚΑΤΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
  • ΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.