Κατερίνα Μονάχου: Τέσσερις άξονες για μια αποτελεσματική και σύγχρονη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Share Button

Η ανάδειξη της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τόπου μας, σε ένα ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης, αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του προγράμματος του Συνδυασμού «Συμμαχία Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης» στον οποίο έχω την τιμή να συμμετέχω. Ανάδειξη η οποία βασίζεται σε τέσσερις διακριτούς αλλά αλληλοσυμπληρούμενους άξονες :
• Τον εκσυγχρονισμό
• Την ενδυνάμωση
• Την εξέλιξη
• Την εξωστρέφεια

Μέσω του εκσυγχρονισμού, η επιχείρηση θα ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες σε κάθε υποδομή που διαχειρίζεται και σε κάθε υπηρεσία που παρέχει.

Μέσω της ενδυνάμωσης, της στελέχωσης δηλαδή με νέο, μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό και της βελτίωσης της οργανωτικής της δομής της επιχείρησης, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.

Μέσω της εξέλιξης, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε επενδύσεις σε νέους τομείς όπως είναι ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών) και της επαναχρησιμοποίησης πόρων, (εκροή και ιλύς βιολογικού), αλλά και να αντιμετωπίσει την αύξηση του ενεργειακού κόστους η οποία θα είναι ακόμη πιο σημαντική με την έναρξη λειτουργίας των νέων αντλιοστασίων λυμάτων που κατασκευάζονται.

Μέσω της εξωστρέφειας η επιχείρηση θα αναπτύξει τις σχέσεις της με τους δημότες/καταναλωτές και θα εδραιώσει την αρχή της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες της. Με την ανάπτυξη ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας επικοινωνίας όπου θα μπορούν όλοι οι δημότες να αντλούν πληροφορίες αλλά και να υποβάλλουν τα αιτήματα τους θα επιτευχθεί πιο γρήγορη και άμεση παροχή υπηρεσιών.

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω καθοριστικός παράγοντας είναι το υφιστάμενο προσωπικό της επιχείρησης το οποίο μέχρι και σήμερα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και τις αυξημένες υποχρεώσεις. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την εκτέλεση μεγάλων και μικρών έργων επέκτασης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης δικτύων και εγκαταστάσεων αλλά και η συνεχής και καθημερινή απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τον δημότη.

Όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, χωρίς σύγχρονο Οργανισμό και Κανονισμούς Λειτουργίας και σε συνθήκες υποστελέχωσης. Δυστυχώς η Διοίκηση της Επιχείρησης όλα αυτά τα χρόνια δεν μερίμνησε σοβαρά για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, καθώς και για την διενέργεια των αναγκαίων προσλήψεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και οι πιο απλές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΗ να ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είναι καν κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η φιλοτιμία του προσωπικού και μόνον αυτή, δεν αρκεί για την βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών, την παροχή έγκαιρης ενημέρωσης και την απλούστευση των διαδικασιών. Απαιτούνται ισχυρές διοικήσεις με αποφασιστικότητα και συνέχεια που θα υιοθετούν θεσμικά μέτρα και θα προχωρούν στην λήψη των απαιτούμενων για την εφαρμογή τους αποφάσεων. Μόνο έτσι η συγκεκριμένη προσπάθεια να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο και θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους Δημότες.

Έχοντας λοιπόν ως στόχο μας την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων και υποδομών, την βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των Δημοτών/Καταναλωτών μέσω νέων διαφανών αλλά και συμμετοχικών διαδικασιών τα θέματα των παρεμβάσεων και των προτάσεων μας για την ΔΕΥΑΗ αφορούν :

– Τον τομέα του καθαρού πόσιμου νερού και της ορθολογικής διαχείρισης αυτού με έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην μείωση της σπατάλης, των διαρροών και της υδροκλοπής.

– Τον τομέα της διαχείρισης των λυμάτων και ομβρίων υδάτων, με πύκνωση των δικτύων σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας και την πιο αποδοτική διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών.

– Τον τομέα της επέκτασης του αντικειμένου της επιχείρησης σε δράσεις για την ενεργειακή αυτονομία της αλλά και δράσεις στα πλαίσια της επαναχρησιμοποίησης, της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας.

– Στην ενδυνάμωση της επιχείρησης με κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με πρόσληψη μόνιμου έμπειρου προσωπικού σε ειδικότητες που θα ανταποκρίνονται στις νέες σύγχρονες απαιτήσεις.

– Στην λειτουργία της επιχείρησης ως επιχείρηση ζωτικής σημασίας για τον Δήμο μας στον τομέα του περιβάλλοντος η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στον βασικό της ρόλο, δηλαδή αυτό της ανταποδοτικότητας και της κοινωφέλειας προς τον Δημότη/Καταναλωτή.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και για να ανακτηθεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ΔΕΥΑΗ και δημοτών, πράγμα που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική λειτουργία της, θεωρούμε ότι η πρώτη άμεση παρέμβαση μας θα πρέπει να γίνει με την θέσπιση μιας πιο ορθολογικής και δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής που θα εστιάζει :

• στην αναδιαμόρφωση της κλίμακας χρέωσης που θα βασίζεται σε απολογιστικές και οικονομικές μελέτες που θα λάβουν υπόψη τον εξ ορθολογισμό της διαχείρισης πόρων και υποδομών,

• στην εφαρμογή ειδικών τιμολογίων ανά κατηγορία καταναλωτών με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και στις ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες),

• στην παροχή κινήτρων επιβράβευσης στους συνεπείς καταναλωτές,

• στην θέσπιση απλοποιημένων μεθόδων διακανονισμού χρεών προσαρμοσμένων και στις δυνατότητες των Δημοτών/Καταναλωτών.

Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες. Μέσα από τις υπεύθυνες θέσεις στις οποίες έχω υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στη ΔΕΥΑΗ είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά τα προβλήματα του συναλλασσόμενου κοινού. Βοήθησα με όλες μου τις δυνάμεις και εκτιμώ ότι έχω συμβάλλει στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά τόσο ατομικά όσο και μέσω συλλογικών οργάνων.

Με την εμπειρία και τη γνώση που έχω αποκτήσει, θέλω την στήριξη σας ώστε να έχω την δυνατότητα να είμαι η φωνή διεκδίκησης σας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Ηγουμενίτσας σε ένα τομέα που γνωρίζω πολύ καλά. Στο Συνδυασμό «Συμμαχία Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης» έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα συμπολιτών με όραμα για την περιοχή και όρεξη για δουλειά, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της πόλης μας που αποτελεί πλέον έναν ολοένα αναπτυσσόμενο και εμβληματικό κόμβο εθνικής σημασίας.

Το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου θα είμαστε δίπλα σας, ώστε να μετατρέψουμε τις ανάγκες σας σε προτάσεις μας. Προχωράμε λοιπόν με την στήριξη σας για την υλοποίηση του οράματος μας για ένα Δήμο Ηγουμενίτσας που θα πάρει πλέον την θέση που του αρμόζει τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Έναν Δήμο που αποτελεί την πύλη της Ελλάδος προς την Ευρώπη αλλά και τον κόμβο που συνδέει την Δύση με την Ανατολή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *