Κορωνοϊός: Τι να προσέξουν οι επιχειρήσεις που έκλεισαν -Οκτώ σημεία «κλειδιά»

Share Button

Οκτώ σημεία-SOS που αφορούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, τους εργαζομένους τους και άλλους συναλλασσομένους τους πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα όσοι επιχειρηματίες ανέστειλαν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με εντολή δημοσίων αρχών από τα μέσα Μαρτίου και μετά, εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει στο money-money.gr ο λογιστής φοροτεχνικός Ευάγγελος Αμπελιώτης, για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους με κρατική απόφαση:

1) Αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που λήγουν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, για τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα. Για τα ποσά των οποίων η πληρωμή αναστέλλεται θα δοθεί η δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις εντός του έτους ή μέχρι και τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του 2021 (4 δόσεις). Ουσιαστικά, αναστέλλονται οι πληρωμές δόσεων ΦΠΑ και δόσεων ρυθμίσεων (100, 120, 12, 24 και 48 δόσεις).

2) Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής μισθών και ημερομισθίων στους εργαζομένους τους, για το διάστημα διακοπής της λειτουργίας.

3) Υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών εργαζομένων τους, προκειμένου οι τελευταίοι να μπορούν να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ. Οι επιχειρηματίες πρέπει, συγκεκριμένα, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 24/3/2020 έως 10/4/2020 (κατόπιν παράτασης που δόθηκε) με την οποία θα πρέπει να δηλώσουν:

α) την αναστολή της δραστηριότητας τους

γ) τα στοιχεία των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή

δ) τα στοιχεία των εργαζομένων, που η σύμβαση τους λύθηκε με καταγγελία ή οικειοθελή αποχώρηση από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 καθώς κι αυτοί λαμβάνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ. Ο εργοδότης πρέπει να γνωστοποιήσει την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του στους εργαζόμενους εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από 24/3/2020 έως 10/4/2020 (μετά από παράταση της αρχικής ημερομηνίας 31/3/2020), δηλώνοντας σε αυτούς τον αριθμό πρωτοκόλλου της πράξης καταχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ.

4) Υπάρχει επίσης υποχρέωση να μην προβούν σε καμία καταγγελία συμβάσεων, δηλαδή να μην μειώσουν μέσω απολύσεων το προσωπικό τους ώστε να το αντικαταστήσουν, αλλά να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους, εκτός ένας ή περισσότεροι εξ’ αυτών αποχωρήσουν οικειοθελώς ή συνταξιοδοτηθούν.

5) Η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) θα πρέπει να γίνει στις ημερομηνίες που υπάρχει υποχρέωση χωρίς καταβολή ποσών. Για τον μήνα Μάρτιο θα υποβληθούν δύο ΑΠΔ η μια για το χρονικό διάστημα που λειτουργούσε η επιχείρηση και η άλλη για το χρόνο που έπαυσε η λειτουργία.

7) Για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η μια δραστηριότητα ενώ η άλλη εξακολουθεί να ασκείται (πχ. Εστιατόρια με delivery ), οι εργοδότες δηλώνουν τους εργαζόμενους που ανήκουν στην δραστηριότητα που έχει ανασταλεί η λειτουργία της, ενώ στην άλλη οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται και να αμείβονται.

Η επιχείρηση όμως δεν επιτρέπεται να μειώσει το προσωπικό σε καμία από τις δύο δραστηριότητες.

8) Αν οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν στις 10/4/2020 (αυτές που έληγαν κανονικά στις 31/3/2020, αλλά έλαβαν παράταση 10 ημερών) και επίσης καταβάλουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ και τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν στις 30/4/2020 τότε θα έχουν έκπτωση 25% επί των φορολογικών υποχρεώσεων που λήγουν την 30η/4/2020 και το ποσό αυτό της έκπτωσης θα συμψηφιστεί με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις του Μαϊου και μετά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.