Μ.Κάτσης: Άμεση παράταση και διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για να μην οδηγηθούν οι επιχειρήσεις σε πτώχευση

Share Button

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης κατέθεσαν 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Θεσπρωτίας Μάριου Κάτση, με την οποία ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υπαγωγής επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. Ζητούν ακόμα να μπορούν να ενταχθούν στο εξωδικαστικό μηχανισμό επιπλέον επιχειρήσεις που δεν είχαν ξεκινήσει διαδικασίες υπαγωγής, ώστε να μην οδηγηθούν σε πτώχευση οι υγιείς επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν ή θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Ακολουθεί η ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς

• Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα

• Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη

Θέμα: «Παράταση και διεύρυνση εφαρμογής εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων του ν.4469/2017 υπήρξε μια από τις σημαντικότερες και πιο ορθολογικές παρεμβάσεις της Πολιτείας για την ανακούφιση και διάσωση των επιχειρήσεων που δέχτηκαν ισχυρή πίεση κατά τη διάρκεια της μνημονιακής οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Αποτέλεσε διαπραγματευτική επιτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω εποπτείας, γεγονός που αναγνωρίστηκε και χαιρετήθηκε από τους φορείς της επιχειρηματικότητας και την οικεία επιστημονική κοινότητα. Με τη θέσπιση του πρωτοποριακού αυτού μηχανισμού, επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι μπόρεσαν να ρυθμίσουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το σύνολο των οφειλών τους (σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πιστωτικά ιδρύματα, προμηθευτές), μέσω συμφωνιών ρύθμισης που συνάπτονταν από κοινού με το σύνολο των πιστωτών, και σύμφωνα με το επίπεδο βιωσιμότητας που είχαν. Έτσι, δημιουργούταν ένα πλαίσιο υγιούς αναδιάρθρωσης των οφειλετών, καθώς γινόταν εφικτό να αποφευχθεί η πτώχευση και εκκαθάρισή τους.

Δυστυχώς, η τότε αντιπολίτευση της ΝΔ, καταψήφισε τον ν.4469/2017, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή, όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής και απαξίωνε σε κάθε βήμα της την προσπάθεια για την εφαρμογή του, υπονομεύοντας συστηματικά την καλλιέργεια εμπιστοσύνης των επιχειρηματιών σε αυτόν. Ωστόσο, η ΝΔ, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας τον Ιούλιο 2019, έκανε και σε αυτό το θέμα στροφή 180ο, αναγνωρίζοντας και διατηρώντας τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Επιπλέον, με την από 24/12/2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 212), η οποία κυρώθηκε με τον ν.4664/2020, παρατάθηκε η προθεσμία ένταξης στον Μηχανισμό από την 31/12/2019 στην 30/04/2020 για όσους είχαν μπει στη διαδικασία υποβολής και δεν είχαν υποβάλλει οριστικά την αίτησή τους.

Ωστόσο, πολλοί επιχειρηματίες δεν κατάφεραν να υποβάλλουν οριστική αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισμό μέχρι την 30/04/2020, καθότι οι δυσλειτουργίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων, κατέστησαν αδύνατη την πλήρη υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών και δεδομένων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν ήταν τεχνικά δυνατή η απαιτούμενη αυτόματη άντληση επικαιροποιημένων στοιχείων οφειλών από το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ) και τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Επιπλέον, δεν ήταν δυνατή η έκδοση και παραλαβή των απαιτούμενων πιστοποιητικών μη πτώχευσης ή μη υποβολής αίτησης πτώχευσης από τα Πρωτοδικεία, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων. Επίσης, και για τον ίδιο λόγο, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις, μέσω των οποίων είναι απαραίτητο να αντληθούν στοιχεία για την ορθή συμπλήρωση του πίνακα πιστωτών και των αντίστοιχων οφειλών. Τα παραπάνω εμπόδια, πολλαπλασιάστηκαν από το γεγονός ότι οι μη υποχρεωτικοί συνοφειλέτες, οφείλουν να συνυποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μηχανισμού, αλλιώς αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο επιχειρηματίας που επιθυμεί να υπαχθεί στον Μηχανισμό, οφείλει να ξανακάνει από την αρχή όλη τη διαδικασία επικαιροποίησης και ανάκτησης των οφειλών του. Μάλιστα, σε περίπτωση που κάποιος συνοφειλέτης έχει την ιδιότητα «Υποχρεωτικός», η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν επιτρέπει καν την οριστική υποβολή αίτησης, εάν αυτός δεν έχει συνυποβάλλει αίτηση.

Κατόπιν των παραπάνω, είναι σαφές ότι αποδείχθηκε τελείως ανεπίκαιρη η προθεσμία της 30/04/2020, καθότι νομοθετήθηκε πριν το ξέσπασμα της πανδημίας και προτού ακόμα γίνει επεξεργασία οποιουδήποτε σεναρίου εφαρμογής περιοριστικών μέτρων. Μέχρι σήμερα, παρόλο που έχει παρέλθει η προθεσμία και τα συναρμόδια Υπουργεία γνωρίζουν τα παραπάνω τεχνικά προβλήματα, δεν έχει δοθεί νέα παράταση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό για τους επιχειρηματίες που δεν είχαν προλάβει να υποβάλλουν οριστική αίτηση μέχρι 30/04/2020. Επίσης, δεν έχει δοθεί αρμοδίως καμιά δημόσια διευκρίνιση περί παράτασης της ως άνω προθεσμίας.

Πέραν των παραπάνω προβλημάτων που οφείλονται στις δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με τα περιοριστικά μέτρα και τη συνεπαγόμενη αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας πλήθους επιχειρήσεων, είχαν ως αποτέλεσμα βιώσιμες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και αδυναμία εξόφλησης οφειλών. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν οφειλές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που προκαλούν και θα προκαλέσουν τα περιοριστικά μέτρα και οι γενικότερες επιπτώσεις της πανδημίας. Είναι ευθύνη της Πολιτείας να στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία την υγιή επιχειρηματικότητα και να μην αναγκάσει υγιείς επιχειρήσεις να καταφύγουν σε πτωχευτικές διαδικασίες το επόμενο κρίσιμο διάστημα.

Επειδή ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διάσωση της επιχειρηματικότητας και την αποφυγή πτώχευσης επιχειρήσεων στην κρίσιμη συγκυρία που βιώνουμε, έπειτα από την μακρόχρονη μνημονιακή, οικονομική κρίση και την επερχόμενη απότομη και βαθιά οικονομική ύφεση.

Επειδή η προθεσμία της 30/04/2020 για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αποδείχτηκε ανεπίκαιρη λόγω των τεχνικών προβλημάτων που ανέκυψαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Επειδή το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει θέσει υπόψη των συναρμόδιων Υπουργείων τη θέση του για ανάγκη παράτασης της προθεσμίας της λειτουργίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, όπως και της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιους λόγους δεν έδωσαν παράταση στην προθεσμία της 30/4/2020 για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Οφειλών Επιχειρήσεων του ν.4469/2017, παρόλο που γνωρίζουν ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας προκάλεσαν ανεπίλυτα από τη δημόσια διοίκηση τεχνικά προβλήματα, που δεν επέτρεψαν σε επιχειρηματίες που είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες υπαγωγής στον Μηχανισμό, να τις ολοκληρώσουν με οριστική υποβολή αίτησης;

2. Προτίθενται να παρατείνουν την προθεσμία της 30/04/2020 για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Οφειλών Επιχειρήσεων του ν.4469/2017, τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2020;

3. Προτίθενται να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Οφειλών Επιχειρήσεων του ν.4469/2017 σε βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν προβλήματα συσσώρευσης οφειλών, λόγω των ειδικότερων ή γενικότερων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, ακόμα κι αν δεν είχαν μέχρι σήμερα ξεκινήσει διαδικασίες υπαγωγής στον Μηχανισμό;

Α

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *