Μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχει προσωρινά απαγορευτεί η λειτουργία τους λόγω του κορονοϊού

Share Button

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 64/14-03-2019) προβλέπεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Ο μηχανισμός θα συμπεριλαμβάνει  μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που τους επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ), και τα στοιχεία της επιχείρησης που εργάζονται.

Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,  β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και  δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, όπως και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του ειδικού μηχανισμού στήριξης θα καθοριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις.

 Εκ της Διοικήσεως

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.