Για μία βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: Όχι μόνο στη θεωρία

Share Button

*του Γιώργου Β. Ντάνη

Γνωρίζουμε όλοι τα αίτια της ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας, που σχετίζεται με το παραγωγικό μοντέλο που εφαρμόστηκε στο δεύτερο ήμισυ του προηγούμενου αιώνα.

Από τη δεκαετία του 70 άρχισε να γίνεται λόγος για Περιφερειακή Ανάπτυξη και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό επιδιώχθηκε και μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ.) της νεοιδριθείσας τότε Ε.Ο.Κ. ( Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα).

Έτσι, αρχίζει και ο προβληματισμός σχετικά με την τοπική ανάπτυξη ημιαστικών και αγροτικών περιοχών

Ο προβληματισμός αυτός ενισχύονταν από το γεγονός ότι ενώ διαφαίνονταν κάποια οικονομική μεγέθυνση, στείρα αύξηση οικονομικών μεγεθών, αυτό δεν αντικατοπτρίζονταν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Μάλιστα σε πολλές περιοχές χειροτέρευε.

Τότε διατυπώθηκε με σαφήνεια η ανάγκη για μια βιώσιμη – αειφόρο ανάπτυξη, που θα προωθεί την αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων, με επίκεντρο τον άνθρωπο, δηλαδή δίνεται έμφαση στην ενδογενή ανάπτυξη. Φυσικά για μια ισόρροπη τοπική ανάπτυξη επιβάλλεται ο σωστός χωροταξικός αναπτυξιακός σχεδιασμός και η δραστηριοποίηση της τοπικής κοινωνίας με συνεργασία Κρατικών Θεσμών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και φυσικά των πολιτών που είναι η κινητήρια δύναμη.

Βασικό χαρακτηριστικό, η ανάπτυξη να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εδώ έρχεται πλέον ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επεξεργασμένο σχέδιο να συμβάλει στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών.

Όπως παρατηρείται τελευταία, η οικονομική κρίση και η περίοδος στη συνέχεια της υγειονομικής κρίσης δημιούργησε κλίμα ανασφάλειας και συχνά απαισιοδοξίας κι έλλειψη διάθεσης συνεργασιών.

Χρειάζεται επομένως ένα πλέγμα δράσεων και ενεργειών ώστε να γίνουν πιο υγιείς οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνία να συμβάλει στην θετική ανθρώπινη συμπεριφορά μας μέσα από τη διαμόρφωση κατάλληλων κοινωνικών και πολιτισμικών προτύπων .

Βασικό εργαλείο η δημιουργία υποδομών, η συμμετοχή των πολιτών σε συλλογικές δράσεις και η συστηματική ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ .

Στη συνέχεια μιλάμε για μια ορθολογικά σχεδιασμένη ολοκληρωμένη Τοπική Ανάπτυξη με κινητήριο μοχλό τον Δήμο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

Εκτός από τις υποδομές που λειτουργούν συμπληρωματικά στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, το μεγάλο ζήτημα είναι πως διαμορφώνεται το πλαίσιο για αύξηση ή κατοχύρωση της απασχόλησης.

Δεν θα απαριθμήσω παραγωγικούς κλάδους και πιθανές επενδυτικές πρωτοβουλίες, ως ευκαιρίες της περιοχής. Είναι ζήτημα συστηματικού σχεδιασμού.

Το ζητούμενο είναι πως θα γίνει μια αλληλεπίδραση των διεργασιών που συντελούνται σε τοπικό επίπεδο ώστε να εμπεδωθεί μια βεβαιότητα πως υπάρχει προοπτική να ζήσει κάποια , κάποιος με αξιοπρέπεια στον τόπο.

Και πρωταρχικό γι’ αυτό είναι η σιγουριά της δουλειάς.

Θέλω μόνο να θίξω μια παράμετρο που συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή και είναι ο τρίτος δρόμος για την οικονομία, δηλαδή η δημιουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Ο θεσμός αυτός λειτουργεί κι έχει θεαματικά αποτελέσματα τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές, με πρωτοπόρα τη Γερμανία όπου το ΑΕΠ που παράγουν οι ΚΟΙΝΣΕΠ ξεπερνά το 20% της χώρας.

Με δεδομένο ότι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ έχουν μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα και τους παρέχονται διευκολύνσεις, καθώς και αυξημένες επιχορηγήσεις, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, με την στήριξη και των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων, στη δημιουργία θεματικών παρόμοιων και στο Δήμο μας.

Δεσμευόμαστε ότι σύντομα, ομάδες ανέργων με έμφαση στους νέους, με κατάλληλη Συμβουλευτική Υποστήριξη, αλλά και την έμπρακτη βοήθεια όπου χρειαστεί, σε υποδομές και τεχνική βοήθεια, αφού το νομικό πλαίσιο, νόμοι 4019/2011 & 4430/2016 το επιτρέπουν, θα δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις με βασικές εκροές την απασχόληση και το κοινωνικό όφελος.

Περισσότερα για μένα στο www.gntanis.eu !

*ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΝΗΣ του Βασιλείου και της Ευγενίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ”
Υποψήφιος Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *