Μόνο στα ζώα που ορίζει η ΚΥΑ ενώτια για την καταβολή της εξισωτικής

Share Button

probataΗλεκτρονικά ενώτια μόνο στα ζώα που ορίζει η σχετική ΚΥΑ και όχι σε ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο είναι υποχρεωμένος να έχει ο κτηνοτρόφος ώστε να του καταβληθεί η εξισωτική αποζημίωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Α.Π & Δ. Κοινοτικών Πόρων, Δημήτρη Μελά.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει πως με την 1689/60690/09-05-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΥΒ-ΟΞΖ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Υπ.ΑΑΤ καλούσε τους ενδιαφερόμενους γεωργούς να συμμετάσχουν στα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)/ Εξισωτική Αποζημίωση προκειμένου να ενισχυθούν κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στη συνέχεια των παραπάνω διαλαμβανομένων διευκρινίζεται ότι το σημείο της παραγράφου 7 που αναφέρεται στο Ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης του ζωϊκού κεφαλαίου των αιγοπροβάτων, αναφέρεται μόνον στις περιπτώσεις ζωϊκού κεφαλαίου για τις οποίες προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 6 της αρίθμ. 134167/12-05-2011 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β ́/823) ως υποχρεωτικό το Ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης και όχι στις υπόλοιπες περιπτώσεις για τις οποίες δεν συντρέχει κανένας λόγος για αλλαγή του συμβατικού τρόπου σήμανσης ως απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων.

Αναλυτικά οι κατηγορίες ζώων που πρέπει να έχουν ηλεκτρονικά ενώτια σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ:

Α. Η σήμανση των αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής, γίνεται αποκλειστικά με μέσα σήμανσης εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές και σχεδιασμένα έτσι ώστε να παραμένουν επί των ζώων χωρίς να είναι επιβλαβή για αυτά και να μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από την τροφική αλυσίδα.

Β. Όλα τα αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί σε μία εκμετάλλευση σημαίνονται υποχρεωτικά εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννησή τους και, σε κάθε περίπτωση, πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση, με τη χρήση συμβατικών (δύο τύποι ενωτίων – ενώτια τύπου 1 και ενώτια τύπου 2) και ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης (ηλεκτρονικοί στομαχικοί βώλοι, ηλεκτρονικά ενώτια), των οποίων οι αναγραφόμενες/κωδικοποιημένες πληροφορίες, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας. Κατά την τοποθέτηση των μέσων σήμανσης λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται τραυματισμοί ή/και μολύνσεις στα ζώα.

Γ. Σε κάθε ζώο τοποθετείται ένα ενώτιο τύπου 1 στο αριστερό αυτί και ένα ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης (ηλεκτρονικός στομαχικός βώλος ή ηλεκτρονικό ενώτιο τοποθετημένο στο δεξί αυτί), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ίδιες πληροφορίες με το ενώτιο τύπου 1.

Δ. Κατ’ εξαίρεση από τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ του, η σήμανση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση δύο (2) ενωτίων τύπου 1, ένα στο κάθε αυτί, στις περιπτώσεις:

1. ζώων που έχουν γεννηθεί πριν από την 31.12.2009,

2. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν πρόκειται να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση γέννησής τους για να πωληθούν σε άλλη εκμετάλλευση με σκοπό την πάχυνση ή την αναπαραγωγή,

3. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν πρόκειται να διενεργηθεί αιματοληψία και χρειάζεται να είναι γνωστός ο ατομικός αριθμός τους,

4. ζώων ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών, όταν η εκμετάλλευση είναι υπό καθεστώς υγειονομικής επιτήρησης και πρέπει άμεσα να σημανθούν όλα τα ζώα με στόχο την καταπολέμηση μίας επιζωοτίας.

Ε. Τα ζώα που σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παρ. Δ δεν δύναται να αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικού εμπορίου ή να προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, εάν, δε, παραμείνουν στην εκτροφή γέννησης ή προορισμού πέραν της ηλικίας των έξι μηνών, σημαίνονται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ του παρόντος, με την αφαίρεση του ενωτίου τύπου 1 από το δεξί αυτί και την τοποθέτηση ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ίδιες κωδικοποιημένες πληροφορίες με το αρχικά τοποθετημένο συμβατικό μέσο σήμανσης.

ΣΤ. Τα αμνοερίφια που είναι μικρότερα των έξι (6) μηνών, τα οποία πρόκειται να οδηγηθούν κατευθείαν από την εκμετάλλευση γέννησής τους στο σφαγείο και δεν προορίζονται για ενδοκοινοτικό εμπόριο ή για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, σημαίνονται μόνο με ένα ενώτιο τύπου 2, το οποίο τοποθετείται στο αριστερό αυτί του ζώου.

Ζ. Κάθε ζώο που αποστέλλεται στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προορίζεται για αναπαραγωγή ή πάχυνση, διατηρεί την αρχική σήμανσή του. Σε περίπτωση που τα μέσα σήμανσης απολεσθούν ή καταστούν δυσανάγνωστα, επιβάλλεται η αντικατάστασή τους, το ταχύτερο δυνατό, από μέσα σήμανσης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ίδιες αναγραφόμενες / κωδικοποιημένες πληροφορίες.

Η. Κάθε ζώο που εισάγεται από τρίτη χώρα σημαίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του παρόντος στην εκμετάλλευση προορισμού στην οποία εκτρέφονται ζώα, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη διενέργεια των ελέγχων στο μεθοριακό σταθμό κτηνιατρικής επιθεώρησης και, οπωσδήποτε, πριν από την αναχώρησή του από την εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική σήμανση της τρίτης χώρας καταχωρείται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και αντιστοιχείται με τον ελληνικό “ατομικό κωδικό αριθμό αναγνώρισης” που δίνεται στο ζώο. Ωστόσο, τα ζώα που εισάγονται από τρίτη χώρα, προορίζονται για σφαγή, μεταφέρονται στο σφαγείο απευθείας από το μεθοριακό σταθμό κτηνιατρικής επιθεώρησης και σφάζονται εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια των ελέγχων κατά την είσοδο στην ελληνική επικράτεια, διατηρούν τη σήμανση της τρίτης χώρας.

Θ. Τα μέσα σήμανσης δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται από τα ζώα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ. Ε του παρόντος, ούτε να παραποιούνται ή να αντικαθίστανται από μέσα σήμανσης που περιλαμβάνουν αναγραφόμενες/κωδικοποιημένες πληροφορίες που θίγουν το στόχο της ανιχνευσιμότητας των ζώων.»

 

Πηγή: agronews

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *