Μπόνους από 500 έως 2.000 ευρώ στους δικηγόρους

Share Button

Επιχορήγηση από 500 έως 2.000 ευρώ μπορούν να λάβουν στο επόμενο διάστημα οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα), προκειμένου να προχωρήσουν στον ψηφιακό συγχρονισμό των γραφείων τους.

Η ενίσχυση θα προέλθει από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, για το οποίο οι υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται από τις 16 Ιουνίου έως και τις 30 Ιουλίου 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

Για το λάβουν το ποσό της ενίσχυσης το οποίο καθορίζεται με εισοδηματικά κριτήρια, οι δικηγόροι θα πρέπει να προχωρήσουν στην προμήθεια εξοπλισμού: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες για την επιχορήγηση από το πρόγραμμα οι προμήθειες για:: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Το ύψος της επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται από τα εισοδηματικά κριτήρια και ορίζεται με βάση το οικονομικό έτος 2019 ως εξής:

 • 2.000 ευρώ για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
 • 1.500 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 40.000 ευρώ
 • 1.000 ευρώ για εισόδημα από 40.000 έως 60.000 ευρώ
 • 500 ευρώ για εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ

Οι δικηγόροι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι παρακάτω:

 • 69.10 Νομικές δραστηριότητες
 • 69.10.1 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
 • 69.10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
 • 69.10.12 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
 • 69.10.13 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
 • 69.10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
 • 69.10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
 • 69.10.15.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

Ποιοι εξαιρούνται

Από το πρόγραμμα, εξαιρούνται οι παρακάτω ΚΑΔ:

 • 69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
 • 69.10.17 Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
 • 69.10.18 Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
 • 69.10.18.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών
 • 9.10.19 Άλλες νομικές υπηρεσίες
 • 69.10.19.01 Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου
 • 69.10.19.02 Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή
 • 69.10.19.03 Υπηρεσίες δικολάβου
 •  69.10.19.04 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *