Ο Β. Γιόγιακας για τον εθνικό κλιματικό νόμο και τη δραστική μείωση των ανατιμήσεων στο ρεύμα

Share Button

Στον «οδικό χάρτη» προς την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 ο οποίος περιγράφεται στον νέο εθνικό κλιματικό νόμο αναφέρθηκε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας τόνισε ότι ο εθνικός κλιματικός νόμος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία δοκιμάζεται από την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας και μια περίοδο στην οποία ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται συχνότερα με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και εγκαταστάσεις. Σημείωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση μας θα συνεχίσει να παίρνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να την ανακούφιση νοικοκυριά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφερόμενος σε έναν μηχανισμό δραστικού περιορισμού των ανατιμήσεων στο ρεύμα που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

Κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι ευρέως αποδεκτό – και ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί – ότι ο πρώτος εθνικός κλιματικός νόμος είναι ένα σημαντικό όσο και αναγκαίο βήμα.

Για να επιτευχθεί σταδιακά ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, και για να προσαρμοστεί η οικονομία μας στην αναπόφευκτη κλιματική αλλαγή.

Με δύο ενδιάμεσους εθνικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, κατά τουλάχιστον 55% το 2030 και 80% το 2040, σε σύγκριση με το 1990.

Είναι, μάλιστα, ένας νόμος – πλαίσιο, μέσα από τον οποίο αναγνωρίζεται ότι η δυναμική φύση της κλιματικής αλλαγής επιβάλλει παρακολούθηση, αξιολόγηση και πιθανή αναθεώρηση, τόσο των κλιματικών στόχων όσο και των πολιτικών, των μέτρων και των δράσεων προσαρμογής.

Η συζήτηση του εθνικού κλιματικού νόμου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία μας δοκιμάζεται από την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια περίοδο στην οποία ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται συχνότερα, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να αυξάνονται οι ζημιές σε καλλιέργειες και παραγωγικές εγκαταστάσεις του πρωτογενούς τομέα.

Μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη συζητά μέτρα και δράσεις για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, η οποία θα μειώσει τις τιμές.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιομηχανία, στα κτίρια και στις μεταφορές.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα από 40% σε 45% το 2030.

Αλλά και να διπλασιαστούν τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά έως το 2025 καθώς και να προωθηθούν ταχύτερα τεχνολογίες που αξιοποιούν το πράσινο υδρογόνο, το βιοαέριο και το βιομεθάνιο.

Την ίδια στιγμή η χώρα μας έχει μπροστά της την πρόκληση της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς, του Ταμείου Ρύπων και των άλλων χρηματοδοτικών πηγών οι οποίες θα υποστηρίξουν τις πολιτικές για τη στροφή προς την πράσινη ενέργεια και την πράσινη οικονομία.

Σε αυτό το περιβάλλον – που διαμορφώνεται από παράγοντες κλιματικούς, οικονομικούς και γεωπολιτικούς – ο εθνικός κλιματικός νόμος έρχεται να θέσει πρώτα απ’ όλα μια μέθοδο σχεδιασμού και έναν μηχανισμό εφαρμογής του σχεδιασμού.

Προβλέπεται, λοιπόν, Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τα ανάλογα Περιφερειακά Σχέδια με τα οποία θα εξειδικεύεται.

Ο σχεδιασμός αυτός υποστηρίζεται από ένα σύστημα παρακολούθησης, ενημέρωσης, διαβούλευσης και διακυβέρνησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Με κύρια όργανα το Εθνικό Παρατηρητήριο, το Εθνικό Συμβούλιο, την Επιστημονική Επιτροπή, και με κυριότερα εργαλεία το φόρουμ κλιματικού διαλόγου και την ετήσια έκθεση προόδου.

Οι ποσοτικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μοιράζονται σε επτά βασικούς παραγωγικούς τομείς που έχουν το υψηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα:

στην παραγωγή, ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, στις μεταφορές, τη βιομηχανία, τα κτίρια, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, στα απόβλητα, στις χρήσεις γης και στη δασονομία.

Είναι οι λεγόμενοι 5ετείς προϋπολογισμοί άνθρακα.

Πέρα από τους στόχους, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή και την απανθρακοποίηση μέχρι το 2050, το νομοσχέδιο φέρνει αρκετές ενδιαφέρουσες καινοτομίες, με τη μορφή μέτρων και πολιτικών:

Είναι, ενδεικτικά, η νέα ώθηση που δίνεται στην ηλεκτροκίνηση.

Με την ολική αλλαγή του στόλου των ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ώστε να είναι ηλεκτροκίνητος από το 2026.

Με το ένα τρίτο των ενοικιαζόμενων οχημάτων να είναι ηλεκτροκίνητο από το 2026, και το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών οχημάτων να είναι είτε ηλεκτροκίνητο, είτε υβριδικής τεχνολογίας.

Και με απλοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης που είναι προσβάσιμα από το κοινό.

Καινοτομία αποτελεί επίσης μια σειρά υποχρεώσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030 αλλά και η υποχρέωση μέτρησης και αναφοράς του ανθρακικού αποτυπώματος δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, με τις τελευταίες να δεσμεύονται εθελοντικά για τη μείωσή του.

Καινοτομία είναι επίσης η στρατηγική με την οποία τα νησιά μας θα μεταβούν σταδιακά προς την κλιματική ουδετερότητα και την ενεργειακή αυτάρκεια.

Αλλά και τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κτίρια:

με την απαγόρευση των καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 2025, την υποχρεωτική πρόσμειξη πετρελαίου θέρμανσης με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30% από το 2030 και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή θερμικών ηλιακών συλλεκτών σε βιομηχανίες, αποθήκες εμπορικά και άλλα ειδικά κτίρια.

Ασφαλώς ο εθνικός κλιματικός νόμος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα λειτουργήσει σε συνέργεια και συνάφεια με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο αναμένεται να επικαιροποιηθεί.

Και, ασφαλώς, θα ληφθούν υπόψη οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες με βάση τις φιλόδοξες προτάσεις της Κομισιόν για την ενεργειακή αυτονομία, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Η Κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα συνεχίσει να παίρνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να υποστηριχθεί η ακόμα πιο δυναμική επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Χωρίς εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διατηρώντας ζωντανή την επιχειρηματικότητα και το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Και ανακουφίζοντας τα νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα δοκιμάζονται.

Με έναν μηχανισμό δραστικού περιορισμού των ανατιμήσεων στο ρεύμα που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *