ΟΑΕΔ -Κοινωφελής Εργασία: Μέχρι τις 18 Μαρτίου οι αιτήσεις για 153 θέσεις στο Νομό Θεσπρωτίας

Share Button

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022,  λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Έως σήμερα έχουν ήδη υποβληθεί 105.000 αιτήσεις, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr για τον τεράστιο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το πρόγραμμα.

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ, το 8μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους ανέργους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέσω κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 θεματικές ενότητες που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση, η οποία θα ενισχύσει την εργασιακή ένταξη των ανέργων.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr

Οι θέσεις (153) για το Νομό Θεσπρωτίας είναι οι ακόλουθες:

Υπηρεσία Τοποθέτησης Ειδικότητα Θέσεις
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚ. 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 11
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚ. 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔ. 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΜΟΝ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΠΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Μ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΠΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Μ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1
ΠΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Μ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4
ΠΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Μ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΠΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Μ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΑΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Μ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 21
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚ. 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *