ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 19.000 ανέργους-Οι θέσεις στο Νομό Θεσπρωτίας (Λίστα)

Share Button

oaed1Στη δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, αφορά η τρίτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 5/2015) προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω στις 12 μ.μ. της 14ης Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Αναλυτικά οι θέσεις στο Νομό Θεσπρωτίας:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ) ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΒΝΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2

ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1

ΟΠΕΚΕΠΕ (ΝΠΙΔ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

 

ΠΗΓΗ: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *