Οριστικός ανάδοχος για την αναβάθμιση του ΧΥΤ Καρβουναρίου

Share Button

Προχωρούν σημαντικά περιβαλλοντικά έργα που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων στην Ήπειρο.

Οριστικός ανάδοχος για την αναβάθμιση του ΧΥΤ Καρβουναρίου

Στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την επέκταση αναβάθμιση του ΧΥΤ Καρβουναρίου προέβη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 6.828.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» και θα το εκτελέσει η «ΘΑΛΗΣ Π.Υ.Α.Ε.».

Διευκρινίσεις για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Ηπείρου, σε απάντηση κριτικής για τους ΣΜΑ, αναφέρει τα εξής:

“Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) κατασκευάσθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου με δημόσιο χρήμα (ΕΣΠΑ) για να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή το συμφέρον του κάθε Ηπειρώτη πολίτη.

Οι ΣΜΑ είναι έργο υποστηρικτικό του εργοστασίου επεξεργασίας των απορριμμάτων (ΜΕΑ Ηπείρου) και ως τέτοιο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. … 6 χρόνια πίσω ΜΕΑ δεν υπήρχε και επομένως οι Δήμοι δεν διέθεταν τα ανταποδοτικά τέλη για την επεξεργασία των απορριμμάτων (όπως ανακριβώς υποστηρίζει, μπερδεύοντας σκοπίμως το έργο με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης)

Η ΜΕΑ Ηπείρου ξεκίνησε τη λειτουργία τέλη Μαρτίου 2019. Οι συμβάσεις κατασκευής των ΣΜΑ με τους αντίστοιχους αναδόχους, υπογράφηκαν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2018 και η αποπεράτωσή τους γινότανε σταδιακά (ΣΜΑ Ζίτσας 30.04.2019, ΣΜΑ Άρτας 30.06.2019, ΣΜΑ Ιωαννίνων 30.07.2019 κ.ο.κ.)

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει καλέσει προ πολλού τον ΦοΔΣΑ (και με έντονες πλέον έγγραφες οχλήσεις από τον Μάϊο 2020 και εφεξής)- για το οποίο επίσης έχει γίνει ενημέρωση στο Π.Σ.- είτε να διαθέσει προσωπικό δικό του, δηλαδή να κάνει προσλήψεις, ή λειτουργό ώστε να προχωρήσει η δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ, δηλαδή να εκπαιδευθεί το προσωπικό ή ο λειτουργός στο χειρισμό του εξοπλισμού τους για να μπορέσουν να τους λειτουργήσουν.

Η δημόσια ενημέρωση του Περιφερειάρχη (που έγινε σε απάντηση δημοσιογραφικού ερωτήματος) για ένα έργο που το έφερε σε πέρας η Περιφέρεια Ηπείρου, δεν μπορεί να επηρεάσει διαγωνιστικές διαδικασίες που δημοπρατούνται μάλιστα από άλλον φορέα, όπως καταλήγει «στο ασφαλές συμπέρασμα» αλλά εντέλει αφελές συμπέρασμα, η ΛΑ.ΣΥ., επικαλούμενη – κατά τη συνήθη τακτική της- δήθεν ‘παζάρια’.

Όσον αφορά τους «ακριβοπληρωμένους ιδιώτες νομικούς και τεχνικούς συμβούλους», ας έχει υπόψη της ότι ο τεχνικός σύμβουλος προβλεπόταν από την πράξη ένταξης και προέκυψε από διαγωνιστική διαδικασία, ενώ στην «ακριβοπληρωμένη» νομική σύμβουλο δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ αμοιβή. “

Τα Αστικά Στερέα Απόβλητα (ΑΣΑ)

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας για το θέμα αναφέρει τα εξής:

“Όσοι εξαντλούν τη ζωτικότητά τους σε εσκεμμένη παραπληφοροφόρηση και διαστρέβλωση του περιεχομένου συμβάσεων, ηλεγμένων μάλιστα από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας, και αδυνατούν να αντιληφθούν νομικές έννοιες και κείμενα, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να γνωρίζουν ότι τα όρια μεταξύ δημοσιογραφίας και συκοφαντίας είναι απολύτως διακριτά.

Επί του προκειμένου τους γνωρίζουμε ότι είναι άλλο η ποσότητα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που προβλέπεται να μεταφέρεται κατ΄ έτος από τους ΣΜΑ προς το Εργοστάσιο (ΜΕΑ) σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Ηπείρου (ήτοι 67.694 τόνοι, όπως προσδιορίσθηκε από την αρχική ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ το 2017) και άλλο η εγγυημένη προς τη ΜΕΑ ποσότητα των 80.000 τόνων, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο οι ποσότητες ΑΣΑ Δήμων που σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ θα εισκομίζονται απευθείας -και όχι μέσω ΣΜΑ- στη ΜΕΑ (βλ. λ.χ. Δήμος Δωδώνης) όσο και τα βιοαπόβλητα.

Επίσης πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κανόνες διαχείρισης των ΑΣΑ είναι ενιαίοι, προσδιορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία και δεν προσφέρονται για παραπολιτική ή ‘δημοσιογραφική’ ερμηνεία.

Τέλος, τους ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν εμπλέκεται στη μεταφορά των απορριμμάτων, ως εκ τούτου είναι αδύνατο να προβεί σε «απευθείας αναθέσεις» για το έργο ή ‘να στηρίζει’ με δηλώσεις «επιχειρηματικά συμφέροντα» σε έναν διαγωνισμό που δημοπρατεί άλλος Φορέας”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *