Παράταση σε 3 προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι τέλος του 2015

Share Button

espaΜε τρεις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας, που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ χθες αργά το βράδυ δίνεται παράταση στους χρόνους ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων των Προγραμμάτων «Νέα– Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια– Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) που έχουν προκηρυχθεί από το ΕΣΠΑ 2007−2013.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας για το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ορίζεται ότι η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα παράτασης δεκαεννέα (19) μηνών και μέχρι τις 31−12−2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Για τις εντάξεις που προέκυψαν κατόπιν εξέτασης και αποδοχής σχετικών αιτημάτων θεραπείας, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα και με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31/12/2015.

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας.

Για το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα παράτασης έως 31/12/2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας

Για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια– Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»: «Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα παράτασης έως και 31−12−2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *