Παρουσίαση δράσεων και έργων που υλοποιήθηκαν στην Ήπειρο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013

Share Button

europeΟι δράσεις και τα έργα που υλοποιήθηκαν στην Ήπειρο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013, παρουσιάζονται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Europe in my Region 2016» (Open EU Project Days).

Η εναρκτήρια εκδήλωση έγινε ταυτόχρονα σήμερα και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, στις οποίες παρέστησαν και χαιρέτισαν Αντιπεριφερειάρχες, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος και εκπρόσωποι των Εφορειών Αρχαιοτήτων, καθώς οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη συνεργασία τους.

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος 2007-2013” κρίνονται απόλυτα επιτυχημένα τόσο ποσοτικά, όσο κυρίως ποιοτικά. Όπως τονίστηκε στις εναρκτήριες εκδηλώσεις με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα  βελτιώθηκαν ουσιαστικά οι υποδομές της Ηπείρου στους τομείς μεταφορών, περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης, αστικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας, πολιτισμού, τουρισμού και υγείας-πρόνοιας. Συνολικά ο αριθμός τους ανήλθε σε 250  και το επιλέξιμο  κόστος των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν  από το Πρόγραμμα   έφτασε   περίπου σε 283 εκ €.

 

Στην εκδήλωση που έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης, ο οποίος δήλωσε τα εξής:

“Η Ήπειρος και ειδικότερα η Θεσπρωτία είχε επενδύσει μεγάλο μέρος των προσδοκιών της για βελτίωση των υποδομών της στους τομείς μεταφορών, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και Υγείας Πρόνοιας στο πρόγραμμα “Ήπειρος 2007-2013”. Σήμερα κάνοντας τον “απολογισμό” μπορούμε  και δηλώνουμε ικανοποιημένοι ως ένα μεγάλο βαθμό για τα έργα που υλοποιήθηκαν και με τα οποία βελτιώθηκε η καθημερινότητα των πολιτών της Θεσπρωτίας. Ενδεικτικά να αναφέρω τα οδικά έργα, το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, (για το οποίο συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας προς την Πολιτεία για τη στελέχωση και λειτουργία του), τα νέα διδακτήρια, τα έργα ύδρευσης σε διάφορους οικισμούς των Δήμων, τις αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ, τις εργασίες σε αρχαιολογικούς χώρους.

Έργα που με τις προσπάθειες της Περιφερειακής Αρχής από την ημέρα ανάληψης της ευθύνης του ΕΣΠΑ, αφενός προωθήθηκαν με πιο γρήγορους ρυθμούς και αφετέρου αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία ζητήματα που ανέκυψαν στην πορεία. Παράλληλα προετοιμαζόμαστε για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο ήδη άρχισαν να κατατίθενται προτάσεις και να εντάσσονται έργα, με τα οποία η Ήπειρος και η Π.Ε. Θεσπρωτίας θα ολοκληρώσει νέες υποδομές και θα βάλει τις βάσεις για τη βελτίωση και ανάσχεση των επιπτώσεων της κρίσης”.

 

Γενικά στοιχεία του προγράμματος

 

Το ύψος της χρηματοδότησης του προγράμματος της Ηπείρου (του Ε.Π. Θεσσαλίας –  Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου) ανέρχεται σε 241,5 εκ ευρώ, ενώ το επιλέξιμο κόστος των έργων, που συγχρηματοδοτήθηκαν, άγγιξε περίπου τα 283 εκ  ευρώ.

Οι Άξονες Προτεραιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου αφορούσαν Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ηπείρου (Α.Π.3), Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (Α.Π. 6), Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα (Α.Π. 9), Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (Α.Π. 12). Μέσω των συγκεκριμένων Αξόνων, χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν έργα στους τομείς: μεταφορών, περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης,  αστικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας, πολιτισμού, τουρισμού και υγείας-πρόνοιας.

Το πρόγραμμα ανά τομείς αναλύεται ως εξής:

Μεταφορές & οδική ασφάλεια

Χρηματοδοτήθηκαν 34 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 114.573.705 ευρώ. Συνολικά κατασκευάστηκαν 18,2 χλμ Εθνικού Οδικού Δικτύου, 114,05 χλμ Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, 9.85 χλμ Αστικού Οδικού δικτύου, και διατέθηκαν 69 οχήματα και εξοπλισμός στην Τροχαία

Δράσεις περιβάλλοντος

Χρηματοδοτήθηκαν 51 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 53.008.682 ευρώ. Κατασκευάστηκαν 640 χλμ δικτύου ύδρευσης, που εξυπηρετούν 142.000 κατοίκους, 91 χλμ δικτύου αποχέτευσης, που εξυπηρετούν 25.205 κατοίκους, διατέθηκαν 16 οχήματα αποκομιδής, 2.800 κάδοι, 15 container απορριμμάτων και 800 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης. Επίσης, αποκαταστάθηκαν 12 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)

Αγροτική ανάπτυξη

Χρηματοδοτήθηκαν 17 έργα, προϋπολογισμού 5.622.290 ευρώ. Αναλυτικά, κατασκευάστηκαν 3 πλατείες, 7 χλμ αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, υλοποιήθηκαν 7 αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και ιστορικών κέντρων, διατέθηκαν 7668 m2 νέοι/ ελεύθεροι χώροι προς αξιοποίηση

Αστική ανάπτυξη

Χρηματοδοτήθηκαν 10 έργα, με προϋπολογισμό 13.680.140 ευρώ. Κατασκευάστηκαν  παιδικές χαρές, υλοποιήθηκαν αναπλάσεις – πεζοδρομήσεις με 3,4 χλμ δικτύου ποδηλατοδρόμων / δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, διατέθηκαν 3800 m2 νέοι/ ελεύθεροι χώροι προς αξιοποίηση

Εκπαίδευση

Χρηματοδοτήθηκαν 23 έργα, προϋπολογισμού 25.413.849 ευρώ. Κατασκευάστηκαν 11 νέα σχολεία με 89 αίθουσες που εξυπηρετούν 2094 μαθητές, 1 νέα φοιτητική εστία που εξυπηρετεί 92 φοιτητές, 1 νέο Πολυδύναμο Πανεπιστημιακό Κτίριο  που εξυπηρετεί 640 φοιτητές. Ακόμη, εξοπλίστηκαν 79 ειδικά σχολεία και ωφελήθηκαν 803 μαθητές

Έρευνα & Τεχνολογία

Χρηματοδοτήθηκαν 50 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 13.010.801ευρώ. Χρηματοδοτήθηκαν 49 ερευνητικά προγράμματα, εξοπλίστηκαν 23 υφιστάμενα εργαστήρια, ενώ υλοποιήθηκε η ανάπτυξη γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος στήριξης του πρωτογενή τομέα

Πολιτισμός

Χρηματοδοτήθηκαν 19 έργα, με προϋπολογισμό 13.687.323 ευρώ. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την αποκατάσταση – ανάδειξη σε 13 μνημεία, τη διάθεση εξοπλισμού στα 4 Αρχαιολογικά Μουσεία, και άλλες παρεμβάσεις σε 2 χώρους σύγχρονου πολιτισμού

Τουρισμός

Χρηματοδοτήθηκαν 11 έργα, προϋπολογισμού 3.679.298 ευρώ. Στο πλαίσιο του τομέα κατασκευάστηκαν 29 οικοτουριστικές διαδρομές (κατασκευή –  σήμανση – ανάδειξη μονοπατιών), 2 χώροι υπαίθριας αναψυχής, ενώ υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής, με συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, δημιουργία και έκδοση ενημερωτικών-τουριστικών φυλλαδίων

Υγεία – Πρόνοια

Χρηματοδοτήθηκαν 19 έργα, με προϋπολογισμό 35.510.206 ευρώ. Κατασκευάστηκαν 4 νέες νοσοκομειακές πτέρυγες, δυναμικότητας 179 κλινών, 4 παιδικοί σταθμοί που εξυπηρετούν 129 νήπια/ 2 βρεφονηπιακοί που εξυπηρετούν 137 βρέφη, ενώ εξοπλίστηκαν 9 μονάδες υγείας, εξυπηρετώντας 2158 κλίνες,

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *