ΠΕ Θεσπρωτίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-
2010).
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) Οργανισμός της
Περιφέρειας Ηπείρου
2. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 4199/13 [Φ.Ε.Κ 216/Α
4.Την αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ/2393/Β/28-8-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία καθορίσθηκαν οι έδρες- διοικητικές μονάδες ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 (Α82) στην περιφέρεια Ηπείρου.
ΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει
υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την 31-3-2015. Με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα
Η επεξεργασία των αιτήσεων και η έκδοση της απόφασης του κ.Περιφερειάρχη με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός ΕΔΧ αυτοκινήτων [ΤΑΧΙ και ΕΙΔ . ΜΙΣΘ] θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου από την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ.β περ.ββ του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α’) και την υπ. αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ /2393/Β/28-8-2012) απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου είναι οι εξής:
1. ΕΔΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα:Δ.Δ. Αγ. Βλασίου, Δ.Δ. Αγ. Μαρίνας, Δ.Δ. Γραικοχωρίου, Δ.Δ. Δριμίτσας, Δ.Δ. Ηγουμενίτσας, Δ.Δ. Καστρίου
Δ.Δ. Κρυόβρυσης, Δ.Δ. Λαδοχωρίου, Δ.Δ. Μαυρουδίου, Δ.Δ. Νέας Σελεύκειας και
Δ.Δ. Παραποτάμου
2. ΕΔΡΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Καρτερίου, Δ.Δ. Μαζαρακιάς και Δ.Δ. Μεσοβουνίου
3. ΕΔΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Καταβόθρας και
Δ.Δ. Μαργαριτίου
4. ΕΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙ
Περιλαμβάνει το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελευθερίου
5. ΕΔΡΑ ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ
Περιλαμβάνει το Δημοτικό Διαμέρισμα Σπαθαραίων.
6. ΕΔΡΑ ΣΥΒΟΤΑ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Αργυροτόπου, Δ.Δ. Πλαταριάς, Δ.Δ. Σκορπιώνας, Δ.Δ. Συβότων και Δ.Δ. Φασκομηλιάς
7. ΕΔΡΑ ΠΕΡΔΙΚΑ
Περιλαμβάνει το Δημοτικό Διαμέρισμα Πέρδικας
8. ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Καριωτίου, Δ.Δ. Παγκρατών και Δ.Δ. Παραμυθιάς
9. ΕΔΡΑ ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Καρβουναρίου και Δ.Δ. Ξηρολόφου
10. ΕΔΡΑ ΓΑΡΔΙΚΙ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Γαρδικίου, Δ.Δ. Ζερβοχωρίου, Δ.Δ. Προδρομίου, Δ.Δ. Σκανδάλου και Δ.Δ. Χρυσαυγής
11. ΕΔΡΑ ΓΛΥΚΗ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Γλυκής και Δ.Δ. Χόϊκας
12. ΕΔΡΑ ΝΕΟΧΩΡΙ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Γεροπλατάνου, Δ.Δ. Κορίτιανης και Δ.Δ. Νεοχωρίου
13. ΕΔΡΑ ΠΕΤΟΥΣΙ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Αγ. Κυριακής, Δ.Δ. Ελαταριάς, Δ.Δ. Πετουσίου και Δ.Δ. Σαλονίκης
14. ΕΔΡΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Αυλοτόπου, Δ.Δ. Κουκουλιών, Δ.Δ. Σαμονίβας, Δ.Δ. Τσαγγαρίου και Δ.Δ. Φροσύνης
15. ΕΔΡΑ ΠΛΑΚΩΤΗ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Πέντε Εκκλησιών, Δ.Δ. Πετροβίτσας, Δ.Δ. Πλακωτής και Δ.Δ. Πολυδρόσου
16. ΕΔΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Καλλιθέας και Δ.Δ. Κρυσταλλοπηγής
17. ΕΔΡΑ ΑΜΠΕΛΙΑ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Αμπελιάς και Δ.Δ. Σεβαστού
18. ΕΔΡΑ ΨΑΚΑ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Γρίκας και Δ.Δ. Ψάκας
19. ΕΔΡΑ ΦΙΛΙΑΤΕΣ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Ασπροκκλησίου, Δ.Δ. Βρυσέλλας, Δ.Δ. Γηρομερίου, Δ.Δ. Κεστρίνης, Δ.Δ. Ξεχώρου, Δ.Δ. Πλαισίου
Δ.Δ. Ραγίου, Δ.Δ. Σαγιάδας, Δ.Δ. Σίδερης, Δ.Δ. Σμέρτου, Δ.Δ. Τρικορύφου, Δ.Δ. Φανερωμένης, Δ.Δ. Φιλιατών και Δ.Δ. Φοινικίου
20. ΕΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Αετού, Δ.Δ. Άνω Παλαιοκκλησίου, Δ.Δ. Αχλαδέας, Δ.Δ. Γολάς, Δ.Δ. Κάτω Παλαιοκκλησίου, Δ.Δ. Κοκκινιάς, Δ.Δ. Κυπαρίσσου, Δ.Δ. Παλαιοχωρίου και Δ.Δ. Ριζού
21. ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Αγ. Νικολάου, Δ.Δ. Αγ. Πάντων, Δ.Δ. Αμπελώνος, Δ.Δ. Βαβουρίου, Δ.Δ. Κάτω Ξεχώρου, Δ.Δ. Κερασοχωρίου, Δ.Δ. Παλαμπά, Δ.Δ. Κρυονερίου, Δ.Δ. Λιάς, Δ.Δ. Πλατάνου και
Δ.Δ. Τσαμαντά
22. ΕΔΡΑ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ
Περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα: Δ.Δ. Αναβρυτού, Δ.Δ. Γαρδικίου, Δ.Δ. Καλλιθέας, Δ.Δ. Κεραμίτσας, Δ.Δ. Κεφαλοχωρίου, Δ.Δ. Κοκκινολιθαρίου, Δ.Δ. Κουρεμαδίου, Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς, Δ.Δ. Λίστας,
Δ.Δ. Μαλουνίου, Δ.Δ. Μηλέας,Δ.Δ. Ραβενής και Δ.Δ. Χαραυγής.
Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων και ο επιμερισμός αυτών ανά έδρα, θα καθοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4070/2012.
ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12)
1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του
άρθρου 100, περίπτωση α του ν. 4070/12.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό
των αδειών που επιθυμούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπο τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτηση τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.
Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12.
Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Β Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12)
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπο τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτηση τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές
αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στη Δ/νση Μετ/ρών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από φάκελο με τα
παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου όπως και η παρούσα πρόσκληση.) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Α. Φυσικά Πρόσωπα:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου
2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.4070/12.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ, ΕΙΔ. ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδεις του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί
6. Εάν κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ
αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
Β. Νομικά πρόσωπα
1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού
Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του ν.
4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν. 4070/12, ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000€) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου.
Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
8. Εάν κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΥΟ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΑΙΤΉΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ-Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των
απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου.
-Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔ.ΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.
-Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου www . php . gov . grκαι δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων www . yme . gr ). Μετά την ανάρτηση της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της. Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούμενων παραγράφων στο διαδίκτυο θα εκδοθεί η
προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/12 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ & ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν.4070/12.
Με την ίδια απόφαση θα επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων (ΕΙΔ.ΜΙΣΘ).
Στην ίδια απόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός ΕΔΧ ταξί και ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ανά έδρα καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενο αριθμό.
-Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αδειών μικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του υπολογισμού τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας ΕΔΧ ταξί σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην έδρα αριθμού αδειών ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ή ΕΔΧ ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4070/12.
Εφόσον από την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (άρθρο 85) προκύψει αριθμός αδειών για χορήγηση τότε θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
• Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια προκύψει Μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτούμενος με (1) συμμετοχή.
• Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους, όσους νομίμως έχουν υποβάλλει αίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νομίμως αιτήθηκαν παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων αιτήθηκαν περισσότερες της μίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχει καθένας από όσους ζήτησαν παραπάνω από μια άδεια με τόσες συμμετοχές όσες οι άδειες που ζήτησε μειωμένες κατά μία.
Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων .
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθ. 106 του ν. 4070/12 μέρος των νέων αδειών, που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν σε πολύτεκνους, τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.
Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες θα διενεργηθεί μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων θα καθοριστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται στα άτομα αυτά.
• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη Ηπείρου των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για κάθε δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκίνητο.
Την ίδια χρονική περίοδο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου θα επιστρέψει στο σύνολο των αιτήσέων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *